Life Sciences

  • Share

Rådgivningstjenester innen helsesektoren

I Norge har vi jobbet tett med aktører i helsesektoren i over 20 år og har i dag et betydelig og sterkt kompetansemiljø innen rådgivning til bransjen. Globalt er vi en del av et stort nettverk bestående av dedikerte medarbeider med lang og grundig erfaring med ulike prosjekter for å forbedre verdenens helsetilbud. Denne kunnskapen drar vi nytte av: Vi forsterker vår kompetanse globalt, men anvender den lokalt.

EYs norske bransjegruppe for helsesektoren er bredt sammensatt med medarbeidere som har variert bakgrunn og kompetanse. Eksempler er erfaring fra lederfunksjoner og Helse- og omsorgsdepartementet/regionale helseforetak, helseøkonomer, forskere, leger med klinisk erfaring fra helseforetak og pleie- og omsorgssektoren. Til hvert oppdrag setter vi sammen et unikt team tilpasset det spesifikke oppdraget, og kan dermed tilby solide medarbeidere med lang erfaring og som kjenner utfordringene i sektoren meget godt.

EY kan blant annet bistå med:

  • Strategiutvikling og strategiske analyser
  • Forbedringsprosjekter i klinisk virksomhet, effektivisering og LEAN prosessforbedring
  • Rådgivning innen logistikk og verdikjede
  • Bedre styring og kontroll, inkl. bedret rapportering og økt kvalitet på ledelsesinformasjon
  • Rådgivning innen økonomi og regnskap
  • Rådgivning for HR-området, inklusive HR-strategi, lederutvikling og coaching
  • Program- og prosjektstyring, endringsledelse og gevinstrealisering
  • IT-rådgivning og IT-sikkerhet
  • Risikostyring, internkontroll og internrevisjon

Relatert innhold

EY - Commercial excellence in pharma 3.0

Commercial excellence in pharma 3.0

The pharmaceutical industry is navigating a profound transformation into what we call “Pharma 3.0.” We explore how companies are adapting their commercial models in response.

Kontakt oss

Willy Eidissen
Partner og bransjeleder Helse, Norden
Send E-post
+47 918 63 845

Staffan Folin
Partner og bransjeleder Life Science, Norden
Send E-post
+46 70 318 9359


 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.