• Top ten thoughts for 2016

  EY’s Global hospitality insights report for 2016 explores top-of-mind issues and previews what lies ahead for hospitality and leisure industry participants over the upcoming year.

 • Trends in real estate private equity for 2016

  Our latest Global Market Outlook highlights the vitality and robustness of the real estate fund industry as it seeks out opportunities in new markets.

 • How infrastructure builds economies, communities

  Three-quarters of the infrastructure that we’ll need by 2050 doesn’t exist today. Learn a strategic approach to meeting the challenges of infrastructure projects.

 • Perspectives on risk: 2015 REIT report

  Learn how REITs can address the strategic risks that concern them the most, including succession planning, cybersecurity and tax pitfalls.

 • Hospitality trends 2015

  At a recent roundtable, industry participants discussed the intense competition for assets and how development has emerged as an attractive alternative to acquisition.

 • Managing cyber security in real estate

  With the transition to intelligent buildings and the internet of things, the sector faces new challenges that go far beyond a property’s physical security.

 • Economic cities: wave of growth in Saudi Arabia

  The Kingdom of Saudi Arabia is investing heavily in real estate and infrastructure projects to resolve housing and employment challenges. Explore the current trends.

 • Commercial real estate (CRE) debt

  The commercial real estate (CRE) debt market has changed. Attractive spreads, capital efficiency and the promise of greater security make CRE debt desirable for insurers.

 • Applying IFRS in real estate

  Real estate entities may need to change their revenue recognition policies owing to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Read more.

Real Estate

Vi bistår deg å bygge din forretningsfremtid

EY leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus og transaksjoner til en rekke store aktører innen eiendoms-, entreprenør-, hotell- og restaurantbransjen. Vi har spisskompetanse på de særlige utfordringene bransjene står overfor og er en god støttespiller for kundene våre i en tid preget av strukturelle endringer og utfordrende markeder. Bransjegruppen har lang erfaring fra arbeid med bransjenes mest sentrale aktører.

Gjennom EYs globale bransjenettverk kan vi tilby bistand i forbindelse med prosjekter og transaksjoner på tvers av landegrensene.

 EYs bransjegruppe Eiendom, bygg og anlegg omfatter:

 


 • Eiendom

  Vi tilbyr aktører i eiendomsbransjen bistand til gjennomføring av:

  • Transaksjoner
  • Due diligence
  • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
  • Verdsettelser
  • Korrekt regnskaps-, skatte- og avgiftsmessig behandling av leieforhold

  Vi bistår dessuten i:

  • Strategiarbeid og endringsprosesser
  • Effektivisering
  • Kostnadsreduksjoner og gevinstrealisering
  • Revisjon
  • Internrevisjon
  • Risikoanalyser
 • Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt er en stadig økende og mer aktuell skattekostnad for norske selskaper. Fra 1. januar 2016 ble det innført eiendomsskatt på boliger i Oslo kommune, og fra 2017 innføres det også eiendomsskatt på næringseiendom.

  Les mer på vår side om Eiendomsskatt.
   

 • Entreprenør og Engineering

  Innen bygg- og anleggsbransjen har vi særlig fokus på korrekt regnskapsføring og periodisering i langsiktige tilvirkningskontrakter, samt korrekt og optimal avgiftsbehandling i egen- og fremmedregiprosjekter. Vår revisjon foregår også ute på prosjektene. Våre erfarne medarbeidere gjennomfører et betydelig antall prosjektbesøk knyttet til revisjonsbesøket. Om ønskelig kan vi også gjennomføre en utvidet kontroll av prosjekter som også omfatter andre aspekter enn de rent finansielle.

  EY har i tillegg gitt bistand i:

  • Strategiarbeid og endringsprosesser
  • Effektivisering
  • Kostnadsreduksjoner og gevinstrealisering
  • Internrevisjon
  • Risikoanalyser
 • Hotell og Restaurant

  Hotell- og restaurantnæringen står overfor en rekke utfordringer, herunder:

  • Ulike merverdiavgiftssatser
  • Problemstilling knyttet til pakkereiser
  • Formidling via reisebyråer mv.

  Vi bistår aktører i bransjen med å innrette seg korrekt og optimalt i forhold til gjeldende regelverk.
   

   

 • Infrastruktur

  Vi bistår private og offentlige utbyggere og eiere av infrastruktur, herunder :

  • Veier
  • Flyplasser
  • Jernbanenett
  • Skoler

  Vi har særlig stor erfaring innenfor Offentlig Privat Samarbeid (OPS). EY tilbyr erfaring og ekspertise i strategiarbeid og endringsprosesser, effektivisering, kostnadsreduksjoner og gevinstrealisering, internrevisjon og risikoanalyser.