• Looking for London

  London’s landscape has long been categorised by its clusters of industries – like-minded businesses that thrive and grow by positioning themselves alongside each other.

 • Good Real Estate Group (International) Limited - 2

  Review an illustrative set of consolidated financial statements for Good Real Estate Group (International) Limited (the parent) and its subsidiaries (the Group).

 • Good Real Estate Group (International) Limited - 1

  Review an illustrative set of consolidated financial statements for Good Real Estate Group (International) Limited, including EPRA BPR (the parent) and its subsidiaries (the Group).

 • Engineering and construction internal audit study

  Our survey of 11 top-tier E&C companies from North America, Canada and the UK can help you better assess your internal audit function.

 • Building the Pearl of the Gulf

  Robust economic growth, strong market fundamentals and a thoughtful national vision have set the stage for increased investment and development in Qatar.

 • Outlook on downtown Los Angeles real estate 2016

  Downtown Los Angeles is ripe for innovative and contemporary mixed-use development, thanks in part to recent changes in ordinances and strong demographics. Learn more.

 • Outlook on downtown Los Angeles real estate 2016

  Downtown Los Angeles is ripe for innovative and contemporary mixed-use development, thanks in part to recent changes in ordinances and strong demographics. Learn more.

 • Top ten thoughts for 2016

  EY’s Global hospitality insights report for 2016 explores top-of-mind issues and previews what lies ahead for hospitality and leisure industry participants over the upcoming year.

 • How infrastructure builds economies, communities

  Three-quarters of the infrastructure that we’ll need by 2050 doesn’t exist today. Learn a strategic approach to meeting the challenges of infrastructure projects.

Real Estate

Vi bistår deg å bygge din forretningsfremtid

EY leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus og transaksjoner til en rekke store aktører innen eiendoms-, entreprenør-, hotell- og restaurantbransjen. Vi har spisskompetanse på de særlige utfordringene bransjene står overfor og er en god støttespiller for kundene våre i en tid preget av strukturelle endringer og utfordrende markeder. Bransjegruppen har lang erfaring fra arbeid med bransjenes mest sentrale aktører.

Gjennom EYs globale bransjenettverk kan vi tilby bistand i forbindelse med prosjekter og transaksjoner på tvers av landegrensene.

 EYs bransjegruppe Eiendom, bygg og anlegg omfatter:

 


 • Eiendom

  Vi tilbyr aktører i eiendomsbransjen bistand til gjennomføring av:

  • Transaksjoner
  • Due diligence
  • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
  • Verdsettelser
  • Korrekt regnskaps-, skatte- og avgiftsmessig behandling av leieforhold

  Vi bistår dessuten i:

  • Strategiarbeid og endringsprosesser
  • Effektivisering
  • Kostnadsreduksjoner og gevinstrealisering
  • Revisjon
  • Internrevisjon
  • Risikoanalyser
 • Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt er en stadig økende og mer aktuell skattekostnad for norske selskaper. Fra 1. januar 2016 ble det innført eiendomsskatt på boliger i Oslo kommune, og fra 2017 innføres det også eiendomsskatt på næringseiendom.

  Les mer på vår side om Eiendomsskatt.

 • Entreprenør og Engineering

  Innen bygg- og anleggsbransjen har vi særlig fokus på korrekt regnskapsføring og periodisering i langsiktige tilvirkningskontrakter, samt korrekt og optimal avgiftsbehandling i egen- og fremmedregiprosjekter. Vår revisjon foregår også ute på prosjektene. Våre erfarne medarbeidere gjennomfører et betydelig antall prosjektbesøk knyttet til revisjonsbesøket. Om ønskelig kan vi også gjennomføre en utvidet kontroll av prosjekter som også omfatter andre aspekter enn de rent finansielle.

  EY har i tillegg gitt bistand i:

  • Strategiarbeid og endringsprosesser
  • Effektivisering
  • Kostnadsreduksjoner og gevinstrealisering
  • Internrevisjon
  • Risikoanalyser
 • Hotell og Restaurant

  Hotell- og restaurantnæringen står overfor en rekke utfordringer, herunder:

  • Ulike merverdiavgiftssatser
  • Problemstilling knyttet til pakkereiser
  • Formidling via reisebyråer mv.

  Vi bistår aktører i bransjen med å innrette seg korrekt og optimalt i forhold til gjeldende regelverk.
   

   

 • Infrastruktur

  Vi bistår private og offentlige utbyggere og eiere av infrastruktur, herunder :

  • Veier
  • Flyplasser
  • Jernbanenett
  • Skoler

  Vi har særlig stor erfaring innenfor Offentlig Privat Samarbeid (OPS). EY tilbyr erfaring og ekspertise i strategiarbeid og endringsprosesser, effektivisering, kostnadsreduksjoner og gevinstrealisering, internrevisjon og risikoanalyser.