Real Estate

  • Share

Eiendom, bygg og anlegg: transaksjoner

Våre transaksjonstjenester knyttet til eiendomsbransjen hjelper selskapene gjennom hele livssyklusen til investeringen; kjøp, forvaltning og avhendelse.

Kjøp; due diligence av eiendommer, eiendomsselskaper og eiendomsporteføljer
Vi bistår ved kjøp av eiendom ved å utføre eiendoms due diligence og annen relevant transaksjonsbistand. Vår bistand hjelper våre kunder å fastsette en fundert kjøpspris og regulere oppkjøpet gjennom en robust og skreddersydd kjøps- og salgsavtale.

Eiendomsforvaltning: bidrag til verdiskapning
Vi kan hjelpe deg med å analysere hvordan du kan oppnå verdiøkning på dine eiendommer og med å gjennomføre valgt strategi for å oppnå denne verdiøkningen. Prosessen starter ofte med en diagnosefase, som baseres på intervju med ledelsen og nøkkelansatte for å identifisere vesentlig forbedringspotensiale. 

Avhendelse: bistand til selger i salgsprosessen
Vi bistår selgeren i forberedelsen til salg. I den forbindelse vil det være viktig å analysere og utføre eventuelle forutgående omstruktureringer, slik at man på en mest mulig optimal måte skiller ut eiendom og virksomheter som ikke skal selgers. Denne prosessen starter ofte med en diagnosefase, hvor vi identifiserer de hovedprosessene som må utføres forut for og i forbindelse med salget.

Kontakt oss

Agnete Haugerud
+47 982 06 318

Eirik Larsson
+47 982 06 259

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

Følg vår bransjeprofil på Twitter

Vi holder deg oppdatert på de siste rapportene, undersøkelsene, eventene med mer på vår globale bransjeprofil @EY_RealEstate.