Vekstskaping

  • Share

For å vokse må du identifisere de nye mulighetene som utvikler din virksomhet og implementere strategier som skiller dere fra konkurrentene.

Dette kan innebære å utvikle nye produkter, utvide virksomheten i nye markeder eller videreutvikle de ansatte, slik at dere kan ta del i vekstmuligheter – etter hvert som de kommer.

For å oppnå dette kreves et vedvarende fokus på operasjonell effektivitet ved å foreta strategiske oppkjøp og ta markedsandeler i de riktige markedene.

EYs tverrfaglige team kan tilby integrert, objektiv og uavhengig rådgivning som vil hjelpe deg med bedret kostnadskontroll, forbedret effektivitet, vurdering av muligheter og gi økt utbytte på dine transaksjoner.

Dette vil gjøre din virksomhet mer fleksibel og bedre rustet til å tilpasse seg endringer, gå inn i nye markeder og opprettholde en vellykket virksomhet i fremtiden.
 


Emerging markets impact Europe's FDI

In this extract from our 2014 European attractiveness survey, we take a closer look at the role that emerging markets have played in Europe’s FDI story.

How do you plan to accelerate your growth?

We use The EY 7 drivers of growth, and our insights from working with leading companies, to help companies think differently about their growth.

Rapid-growth market cities: powerhouses of growth

Growth potential is highest in markets experiencing rapid urbanization and adopting new technologies, according to our latest Rapid-Growth Markets Forecast.

Africa: the big story of the next decade?

The perception of Africa as an investment destination has improved dramatically, with sub-Saharan Africa showing encouraging development. Read our 2014 Africa Attractiveness survey.

Rising wealth in rapid-growth markets

A young population across our 25 rapid-growth markets, growing in wealth, will drive a changing pattern of world consumption. Find out more in the February edition of our forecast.

Reforms boost Portugal’s investment opportunities

Investors perceive Portugal as more attractive than Europe as a whole, with recent reform programs. Learn more in our 2013 Portuguese attractiveness survey.

India attractiveness survey: enabling the prospects

India remains one of the top destinations for foreign investment. Find out what makes this country maintain its attractiveness.

G20 Entrepreneurship Barometer: the power of three

Together, governments, entrepreneurs and corporations can spur growth across the G20. Find out which countries are getting it right, and which have lessons to learn.