Operasjonell effektivitet

  • Share

I dagens globale økonomi er det stadig press for å gjøre virksomheten så lønnsom som mulig.

EY kan sammen med dere redusere kostnadene og forbedre prosessene som understøtter dette på en måte som vil føre til langsiktige og betydelige besparelser. Først evaluerer vi hele kostnadsbasen og gjennomgår rutinene knyttet til optimalisering av arbeidskapital og inntekter. Deretter vurderer vi kjerneprosessene, dine nåværende risikoer og de etablerte kontrollene i tillegg til hvordan de viktigste programmene styres. Videre samarbeider vi med dere for å gjennomføre eventuelle nødvendige endringer.

Ved å velge denne tilnærmingen til å redusere kostnader og forbedre resultatene kan dere oppnå betydelige gevinster i hele organisasjonen både nå og i fremtiden. Det vil gjøre dere i stand til å overleve i nedgangstider og stå styrket når de første tegnene til oppsving blir synlige.


Translate strategy into execution

Struggling with the accelerating rate of change? Business architecture helps identify the right strategic direction, prepare a sustainable response and execute across the organization.

Expecting more from risk management

Do you need better alignment between risk and key business processes? See how to enhance value by embedding risk into the "rhythm of the business."

Integrated reporting: elevating value

In today’s organizations, intangible assets have become as important as tangible assets. Integrated reporting helps your business move toward a more holistic picture of value.

What’s the future of Risk, Control and Compliance?

Centralized operating models represent an opportunity to manage risk more effectively and drive down cost. Have you kept pace with the rest of your business?

Smart Control: reducing cost, enabling growth and keeping the business safe

Balancing value, cost and risk in processes and controls helps create a competitive advantage. Becoming streamlined helps you anticipate and respond to changes.

Matching Internal Audit talent to business needs

Corporate leaders are demanding that IA improve visibility, become strategic advisors and deliver lasting value. Our 2013 Global Internal Audit survey explains this shifting mandate.

Maximizing value from your lines of defense

Many companies have a renewed focus on effective risk management. We present a pragmatic approach to establishing and optimizing your lines of defense (LOD) model.

Business pulse: top 10 risks and opportunities

Globalization and lingering effects of the financial crisis have intensified the competitive landscape. How can you mitigate risks and maximize opportunities?