Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015

  • Share

Oppdatert nettversjon per september 2015.

Se vår printvennlig pdf versjon av Aktuelle skatte- og avgiftssatser våren 2015   (oppdatert per februar 2014). Denne oppdateres 2 ganger per år, i mai og september.

1. Skatte- og avgiftskalender 2015
2. Skattesatser og beløpsgrenser
3. Andre aktuelle satser
4. Utgiftsgodtgjørelse
5. Representasjon, forretningsreiser, velferdsgoder
6. Feriepenger
7. Merverdiavgift
8. Toll- og særavgifter
Vedlegg - Soneinndeling for arbeidsgiveravgift

Kontaktperson, faglig innhold: 
Svein Haagensen , tlf. 24 00 24 00.

Du må også gjerne kontakte Vibeke Ask Børsum , tlf. 24 00 24 00, for andre tilbakemeldinger.

Denne informasjonen er kun ment å gi et overblikk over de mest aktuelle satsene og kort om regelverket innenfor enkelte temaer. Oversikten er ikke ment å være uttømmende. EY tar forbehold om trykkfeil.