Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2014

  • Share

Oppdatert nettversjon per februar 2014.

Se også printvennlig pdf versjon av Aktuelle skatte- og avgiftssatser våren 2014   (oppdatert per februar 2014). Vi lager 2 papirversjoner per år, i februar og september.

Papirversjon kan bestilles gratis via vår tilbakemeldingstjeneste. Husk å oppgi postadresse. Du må også gjerne kontakte Vibeke Ask Børsum , tlf. 24 00 25 52, for bestilling eller tilbakemeldinger.

1. Skatte- og avgiftskalender 2014
2. Skattesatser og beløpsgrenser
3. Andre aktuelle satser
4. Utgiftsgodtgjørelse
5. Representasjon, forretningsreiser, velferdsgoder
6. Feriepenger
7. Merverdiavgift
8. Toll- og særavgifter
Vedlegg - Soneinndeling for arbeidsgiveravgift

Kontaktperson, faglig innhold: 
Svein Haagensen , tlf. 24 00 25 90.

Denne informasjonen er kun ment å gi et overblikk over de mest aktuelle satsene og kort om regelverket innenfor enkelte temaer. Oversikten er ikke ment å være uttømmende. EY tar forbehold om trykkfeil.