IFRS i Norge Supplement

  • Share

EY har siden 2004 gitt ut artikkelsamlingen «IFRS i Norge», hvor vi har hatt søkelyset mot innholdet i relevante IFRSer og praktiske implikasjoner knyttet til både implementering og praktisering av de ulike standardene. Artikkelsamlingen har blitt oppdatert og videreutviklet gjennom seks utgaver og består i dag av en omfattende samling med relevante temaartikler og bransjeartikler.

«IFRS i Norge» har de siste årene blitt gitt ut annet hvert år og siste utgave (6. utgave) kom i 2011. Som følge av de omfattende og krevende endringene som følger av at IASB har ferdigstilt sitt konsolideringsprosjekt og ny standard om virkelig verdi-måling, gir vi ut dette supplementet til 6. utgave av «IFRS i Norge».

Supplementet inneholder artikler som omhandler IFRS 10 Consolidated financial statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities og IFRS 13 Fair Value Measurement. I tillegg er artikkelen Viktige høringsutkast i arbeid oppdatert med utviklingen siste år.

Artiklene i supplementet er utarbeidet av medlemmer av EYs fagavdeling regnskap.

For bestilling:
IFRS i Norge Supplement er gratis. Kontakt Mari Liland, på tlf 24 00 25 72.

"IFRS i Norge" – se også vår artikkelsamling som gir en grundig gjennomgang av IFRS.