IFRS i Norge

  • Share

IFRS i Norge (2014) er en av veldig få oppdaterte kommentarutgaver om IFRS skrevet på norsk. Den er forfattet og kvalitetssikret av en rekke ressurspersoner i EY med lang og bred erfaring med å bruke IFRS i praksis.

Boken henvender seg til alle aktører som bruker IFRS, det være seg regnskapsprodusenter, revisorer, investorer og andre regnskapsbrukere, og studenter på høyskoler og universiteter.

Første del av boken redegjør for praktiske problemstillinger i sentrale bransjer – bank, kraft, olje, shipping, eiendom, forsikring og sjømat. Andre del handler om verdsettelse for regnskapsformål på sentrale områder som immaterielle eiendeler, ansatteopsjoner, nedskriving av varige driftsmidler, samt en egen artikkel om IFRS 13 Måling av virkelig verdi. De fire neste delene inneholder artikler om interesser i andre foretak og separat regnskap, inntektsføring, ytelser til ansatte, finansielle instrumenter og presentasjon og noteopplysninger. I siste del inngår en rekke artikler om andre sentrale områder.

Bestill boken
IFRS i Norge (7. utgave) koster 849 kroner og kan bestilles på universitetsforlaget.no.

Last ned
Praktiske eksempler i Excel, som det refereres til i boken, kan du laste ned her.
(Det skal dukke opp en melding på skjermen din som spør om du vil åpne eller laste ned filene. Da kan du enten velge «åpne», og så velge hvilke filer du vil laste ned, eller velge «laste ned» og dermed laste ned alle filene i en komprimert Zip-fil).

Se også: IFRS: Håndboken - en brukervennlig og praktisk rettet bok om IFRS.

Bakgrunn
Selskaper med børsnoterte egenkapital- og gjeldsinstrumenter, og enkelte andre, utarbeider delårsrapporter og årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Finansiell rapportering etter IFRS medfører betydelige utfordringer for regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskapet. Formålet med IFRS i Norge er å redegjøre for sentrale standardtekniske og praktiske problemstillinger.