Våre globale toppmagasiner

  • Share

EY utgir seks globale magasiner på jevnlig basis innenfor våre tjenesteområder:

T Magazine - Tax/Skatt og avgift

Capital Insights - Transactions/Transaksjonsrådgivning

Exceptional - Strategic Growth Markets

Reporting Magazine - Assurance/Revisjon

Performance - Advisory/Rådgivning

Citizen Today - Government & Public Sector

Ønsker å motta noen av disse magasinene i trykt utgave pr. post kan du sende en mail med kontaktinformasjon til abonnement@no.ey.com.

 

Velg en annen kategori: