• Global Fraud Survey 2016

  The 14th Global Fraud Survey reveals overwhelming support for increased transparency, as regulators cooperate to hold individual executives to account.

 • Reporting: Issue 11 – April 2016

  The CFO’s role is changing as they become increasingly involved in the strategic growth of their companies. Read more in the latest issue of Reporting.

 • Are you prepared for corporate reporting’s perfect storm?

  It’s time to address and understand the corporate reporting challenges CFOs are facing globally. Read the latest FAAS report to know how.

 • Tomorrow’s Investment Rules 2.0

  Investors, more than ever, are using nonfinancial information to underpin their decisions. Learn what’s driving nonfinancial reporting effectiveness and how it helps create company value.

 • Reporting Issue 10 – October 2015

  Audit requirements are changing, with the introduction of Key Audit Matters and the new lease accounting standard. Read more in the latest issue of Reporting magazine.

 • EY Conference on SEC and PCAOB Developments

  Now in its third year, this one-day conference in Munich covers key developments in SEC regulation. Read more and register now.

 • Connected reporting

  As the pace of the regulatory environment increases, companies face a challenging reporting environment. We explore these challenges and methods to overcome them.

 • Reporting: Issue 8

  In this issue, we explore ways of measuring and evaluating the value of a sponsorship deal. We also highlight some of the key reporting and governance issues facing companies today.

 • Promote board diversity to accelerate performance

  Boards need to understand the value in diversity and act now. We explore the topic and provide an action list for board chairs.

Revisjon | Assurance Services

Slik møter du dagens revisjons-, finans- og rapporteringsutfordringer

Det globale forretningslandskapet endres med basis i viktige hendelser og trender. Det betyr at kravene til finans- og rapporteringsmiljøet også utvikles, noe som fører til utfordringer for selskapers administrasjonsteam, styrer, revisjonsutvalg og revisorer.

Vi kan hjelpe dere med å forstå og imøtekomme kravene innenfor finansiell- og økonomisk rapportering.


 • Endringer i regnskapsstandarder

  Det kommer løpende endringer i regnskapsstandarder – er dere klare?

  Dere driver virksomhet i et stadig mer endret forretningsmiljø. Dette kompliseres ytterligere av potensielle endringer i regnskapsstandardene. Administrasjonsteam og revisjonsutvalg etterspør hva de bør gjøre i dag for å forberede seg på disse betydelige endringene.

  IASB og FASB har igangsatt flere ambisiøse normgivende prosjekter for å forbedre regnskapsstandarder som IFRS og US GAAP, samt å arbeide for å oppnå konvergens. Når disse nye normene publiseres, forventes de å medfører betydelige endringer i behandling og offentliggjøring av regnskap innen flere kritiske områder, inkludert finansielle instrumenter, leieavtaler og regnskapsføring av inntekter. Antallet regnskapsstandarder og uttalelser som evalueres er betydelig, men et viktigere poeng er hvordan regnskapsprosessen for vanlige transaksjoner vil endres som en følge av disse normene.

 • Eierstyring og selskapsledelse

  Økt åpenhet, forbedret kontroll

  De økonomiske forholdene har generelt sett bedret seg det siste året, men usikkerheten råder fortsatt. Verden krever en økt grad av åpenhet i selskaper. Investorer ønsker seg tilgang til mer nøyaktig og relevant informasjon om selskaper, transaksjoner, markeder og risikoer. Reguleringsorganer ønsker å utøve større kontroll.

  Det er mye debatt rundt hvordan eierstyring og selskapsledelse bør utvikle seg. Denne debatten skjer på bakgrunn av lovmessige og regulatoriske endringer, implementeringen av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og økt offentlig ettersyn. Vi mener at global koordinering er en nødvendighet i dagens integrerte og gjensidig avhengige markeder. Regulerende myndigheter og premissgivere må fortsette samarbeidet for å fremme global konsistens.


Relatert innhold

Midmarket Finance Solutions

Midmarket Finance Solutions

EY Midmarket Finance Solutions tilbyr økonomirådgiving til mellommarkedet og vekstselskaper.

Fagavdeling Regnskap Forsideteaser

Fagavdeling Regnskap

Vi har organisert arbeidet med IFRS ved å etablere en rekke arbeidsgrupper som ser på særlige problemstillinger knyttet til IFRS. Disse arbeidsgruppene består av personer med en kombinasjon av høy regnskapsfaglig kompetanse og bransjekunnskap.
 

 

 


Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

EU:s revisionsreform

EUs revisjonspakke

EUs revisjonspakke trådte i kraft i juni 2014. Blant andre bestemmelser pålegger direktivet obligatorisk rotasjon av revisjonsselskap og betydelige restriksjoner på ikke-revisjonstjenester for foretak av allmenn interesse i EU, eller såkalte PIEs (Public Interest Entities).

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsetter over hele verden

Besøk ey.com/ifrs for å holde deg oppdatert på utviklingen innen IFRS, inkludert konvergeringen av US/IFRS.