Revisjon | Assurance Services

  • Share

Bærekraftsrådgivning

Bærekraft, miljø og samfunnsutfordringer blir stadig mer forretningskritisk for mange av våre kunder. Vi har derfor etablert en egen avdeling som arbeider dedikert med bærekraftsrådgivning og samfunnsansvar.

Vårt bærekraftsrådgivningsteam bistår virksomheter med å forstå, håndtere og rapportere om forretningskritiske miljø- og samfunnsutfordringer. Vi har også et globalt nettverk på rundt 700 personer som arbeider innen bærekraftsrådgivning internasjonalt.

Vår avdeling for bærekraftsrådgivning tilbyr tjenester innenfor bl.a. følgende områder:

  • Utvikling og implementering av strategier og programmer for å håndtere forretningskritiske miljø- og samfunnsutfordringer, samt integrering av bærekraftshensyn i virksomhetsstyring og rapportering.
  • Vurdering og styring av risiko innenfor bærekraft og samfunnsansvar.
  • Utvikling av bærekraftige investeringsstrategier og integrering av bærekraft i investeringsprosesser og eierskapsutøvelse.
  • Revisjon av bærekraftsrapportering og bistand knyttet til forbedring av bærekraftsrapportering, samt utvikling av integrert rapportering.

Gå til vårt globale nettsted for klimaendrings- og bærekrafttjenester.

Kontakt oss

Hanne Thornam
Head of Climate Change & Sustainability Services Norway
+47 908 31 598 
 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

null
US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsetter over hele verden

Besøk ey.com/ifrs for å holde deg oppdatert på utviklingen innen IFRS, inkludert konvergeringen av US/IFRS.