Revisjon | Assurance Services

  • Share

Fagavdeling regnskap

Fagavdeling regnskap er tilknyttet EMEIA IFRS Desk og flere av gruppens ansatte deltar i vårt internasjonale IFRS-nettverk.

Foruten å bistå revisorer og kunder, deltar fagavdeling regnskap i utviklingen av god regnskapsskikk gjennom deltakelse i fagutvalg, prosjektgrupper og andre komiteer i regi av Norsk RegnskapsStiftelse (NRS). I tillegg utarbeider fagavdelingen høringssvar til endringsforslag i lov om god regnskapsskikk. Fagavdelingen er også en viktig leverandør av faglig innhold til interne og eksterne opplæringsprogram. Flere av gruppens ansatte er foredragsholdere ved International Financial Reporting Academy (IFRA).

Fagavdeling regnskap ledes av dr. oecon og statsautorisert revisor Steinar S. Kvifte. Steinar leder også den nordiske IFRS-desken og er partner i EYs Global IFRS Services-gruppe i London. Han har lang erfaring fra rådgivning av norske og utenlandske selskaper i IFRS-spørsmål, og er i tillegg forfatter og medforfatter av flere lærebøker og en rekke fagartikler.

Kontakt: Steinar Kvifte 
Telefon: +47 24 00 27 89

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.