Revisjon | Assurance Services

 • Share

Rådgivningstjenester for finansiell rapportering (FAAS)

Mange virksomheter opplever at dagens krav til finansiell rapportering er mer kompleks og mer utfordrende enn noensinne. Dette begrunnes med et stort omfang av endringer i regnskapsregler, opplysningskrav og andre rapporteringskrav, krav til forbedret intern kontroll, samt raskere og bedre rapportering. Målsettingen om en velfungerende, effektiv og verdiskapende prosess for finansiell rapportering oppleves krevende.

Virksomheten må være i stand til å respondere på endringer innen regnskap og rapportering, samt forstå og ikke minst håndtere effektene disse endringene har på virksomheten, de ansatte og ulike forretnings- og støtteprosesser. Videre oppleves regnskapsmessige krav i forbindelse med fusjoner, oppkjøp, fisjoner, børsnoteringer komplekse. Dette krever særskilt ekspertise.

I kjølevannet av økonomisk uro og en rekke selskapsskandaler, krever myndighetene, aksjonærer og faginstanser åpenhet og transparens, og at endringer i regnskapsstandardene tilpasser seg dagens virkelighet. Dette fører til store utfordringer og nye risikoer. Disse må håndteres.

Vår praksis for rådgivningstjenester for finansiell rapportering, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), hjelper selskaper med å håndtere dagens utfordringer knyttet til finansiell rapportering.

 
Vi kan bistå dere med:

 • Å oppnå raskere og bedre finansiell rapportering
 • Forbedre internkontroll over finansiell rapportering
 • Utredning og implementering av regnskapstekniske problemstillinger, herunder IFRS konverteringer
 • Utredning av regnskapsmessige problemstillinger knyttet til emisjoner, oppkjøp, fusjoner, fisjoner og børsnoteringer
 • Forberede virksomheter for børsnoteringer /”exit-readiness:
  - GAP-analyse ift. å vurdere hvor godt forberedt selskapet er for ”livet på børs”
  - Prosjektledelse og –støtte
  - Forbedring av prosesser, risikostyring og internkontroll over finansiell rapportering
  - IFRS-konvertering og annen regnskapsinformasjon
  - Utarbeidelse av prospektinformasjon, ”carve-out”-regnskap, etc

Kontakt oss

Finn Espen Sellæg
Partner Assurance
+47 24 00 28 76
+47 917 97 671

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

EY Klar for børs

Slik lykkes du med børsnotering

Markedsforholdene har endret seg kraftig for IPO-kandidater de siste årene. Vi gir praktiske råd og innspill til selskaper som vurderer børsnotering.

RAPP    
Slik lykkes du med Finansiell rapportering

Vår grundige undersøkelse har gitt oss innsikt i hvordan man lykkes med finansiell rapportering. Her deler vi kunnskapen med deg.

 

 

EY Financial Accounting Advisory Services brosjyre     
Vi kan gi deg råd om finansiell rapportering

Les om hvordan vi kan møte ditt selskaps behov for eksterne tjenester.

 

 

EY - IFRS praksisundersøkelsen

Børsnoterte foretaks finansielle rapportering

IFRS Praksisundersøkelsen 2013 viser at det fortsatt er rom for forbedringer i norske børsnoterte foretaks finansielle rapportering. Les EYs kommentarer.