EY - IFRS praksisundersøkelsen

Børsnoterte foretaks finansielle rapportering: Forbedringspotensial

Vi oppsummerer observasjoner fra EYs årlige praksisundersøkelse

  • Share

IFRS-praksisundersøkelsen 2013 understreker at det fortsatt er rom for forbedringer i norske børsnoterte foretaks finansielle rapportering.

EYs praksisundersøkelse utføres hvert år og er basert på årsregnskapene foregående år til egenkapitalutstedere på Oslo Børs. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge praksiser og trender med gjeldende krav og brukernes informasjonsbehov som bakteppe.

Når regnskapsprodusenter etterlever kravene vil regnskapsbrukerne få beslutningsnyttig informasjon, noe som bidrar til redusert kapitalkostnad.

Årets undersøkelse avdekker blant annet at mange ikke etterlever nye og endrede krav i regnskapsstandardene. Videre fremkommer det blant annet at noteopplysninger om poster som involverer ledelsens skjønnsutøvelse, og som det dermed er knyttet usikkerhet til, ofte er så generelle at de ikke er egnet til å gi regnskapsbrukerne innsikt i den underliggende usikkerheten.

Last ned IFRS praksisundersøkelsen 2013 her. (pdf, 559kb)

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til undersøkelsen eller det er andre ting du ønsker å diskutere! Kontaktinfo finner du i høyremargen (evnt nederst på siden dersom du surfer på mobil).

Les mer om EYs Fagavdeling regnskap her.
Les mer om våre Rådgivningstjenester for finansiell rapportering her.