Revisjon | Assurance Services

  • Share

Granskingsenheten i EY

Granskingsenheten i EY (Fraud Investigation & Dispute services - FIDS) hjelper din virksomhet med å håndtere komplekse problemstillinger knyttet til misligheter, etterlevelse av regulatoriske krav og tvister i næringslivet.

Granskingsenheten kan tilby følgende tjenester:

EYs granskingsenhet ledes av Frode Skårmo Krabbesund med bakgrunn fra blant annet Økokrim.

Vi tilbyr et team av erfarne fagspesialister med bakgrunn fra blant annet revisjon, internkontroll, advokatvirksomhet, politi-/påtalemyndighet og tilsynsmyndigheter. Med vårt tverrfaglige team, brede erfaring på tvers av bransjer og dybdekompetanse innenfor fagfeltet, kan vi tilpasse vår bistand til ditt behov. Granskingsenheten benytter hele EYs breddeerfaring når det gjelder kunnskap om markeder og bransjer, samt annen spesialkompetanse.

Globalt er vår granskingsenhet representert med over 3 400 profesjonelle medarbeidere i 68 land. Vi har et utstrakt samarbeid over landegrensene og kan ved behov raskt etablere internasjonale granskingsteam som kan yte bistand i de fleste land med kunnskap om blant annet nasjonal lovgivning og lokal kultur.

Kontakt oss

Frode Skårmo Krabbesund
Norwegian Fraud Investigation & Dispute Services leader
+47 970 83 813

Elisabeth Roscher
Business Integrity and Corporate Compliance leader
+47 932 19 628

Contact our Global Fraud Investigation & Dispute Services leaders.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

EY Event

Anti-Corruption Event

1.–2. desember 2015 arrangerer C5 Scandinavian Anti-Corruption Conference i København for andre gang. Siden EY igjen er hovedsponsor for arrangementet kan vi tilby 25 % avslag i billettprisen. For å benytte deg av dette tilbudet, vennligst bruk registreringskoden på baksiden av konferansebrosjyren som du kan laste ned her.

Norske selskaper fortsatt utsatt for korrupsjonsrisiko

EY - Fraud and corruption - the easy option for growth?

Norske selskaper har fremdeles mye ugjort når det gjelder å beskytte seg mot korrupsjonsrisiko. Det viser EYs Fraud Survey 2015.