Revisjon | Assurance Services

  • Share

Granskingsenheten i EY

Granskingsenheten i EY (Fraud Investigation & Dispute services - FIDS) hjelper din virksomhet med å håndtere komplekse problemstillinger knyttet til misligheter, etterlevelse av regulatoriske krav og tvister i næringslivet.

Granskingsenheten kan tilby følgende tjenester:

EYs granskingsenhet ledes av advokat Elisabeth Roscher med bakgrunn fra blant annet Økokrim og Konkurransetilsynet.

Vi tilbyr et team av erfarne fagspesialister med bakgrunn fra blant annet revisjon, internkontroll, advokatvirksomhet, politi-/påtalemyndighet og tilsynsmyndigheter. Med vårt tverrfaglige team, brede erfaring på tvers av bransjer og dybdekompetanse innenfor fagfeltet, kan vi tilpasse vår bistand til ditt behov. Granskingsenheten benytter hele EYs breddeerfaring når det gjelder kunnskap om markeder og bransjer, samt annen spesialkompetanse.

Globalt er vår granskingsenhet representert med over 2 100 profesjonelle medarbeidere i mer enn 60 land og har et utstrakt samarbeid over landegrensene. Ved behov kan vi raskt etablere internasjonale granskingsteam som kan yte bistand i de fleste land med kunnskap om blant annet nasjonal lovgivning og lokal kultur.

Relatert innhold

Gransking Elisabeth Roscher

- Det du ikke vet kan du bli holdt ansvarlig for

Alle vet at det er kriminelt å svindle. Ikke alle vet at det kan være kriminelt også å bli svindlet. Les det spennende intervjuet fra EY-magasinet nr. 2 2011 med Elisabeth Roscher, leder for granskingsenheten i EY.

Kontakt oss

Elisabeth Roscher
Norwegian Fraud Investigation & Dispute leader
+47 24 00 29 07
+47 932 19 628

Frode Skårmo Krabbesund
Executive Director
+47 24 00 22 18
+47 970 83 813

Contact our Global Fraud Investigation & Dispute Service leaders.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

Norske selskaper fortsatt utsatt for korrupsjonsrisiko

EY - Fraud and corruption - the easy option for growth?

Norske selskaper har fremdeles mye ugjort når det gjelder å beskytte seg mot korrupsjonsrisiko. Det viser EYs Fraud Survey 2015.