Revisjon | Assurance Services

 • Share

Midmarket Finance Solutions

EY Midmarket Finance Solutions tilbyr økonomirådgiving til mellommarkedet og vekstselskaper.

Tjenestene er primært rettet mot økonomileder og er knyttet til økonomistyring og forbedring av rutiner og prosesser i økonomifunksjonen.

EY er et av verdens ledende rådgivingsselskaper og gjennom lokal tilstedeværelse kan vi tilby kompetanse tilpasset den enkelte virksomhets behov.

Innenfor Midmarket Finance Solutions kan vi hjelpe deg med:

Virksomhetsstyring

 • Styringsmodeller
 • Mål- og KPI-styring
 • Balansert målstyring
 • Risikostyring

Økonomisk styring

 • Ledelsesrapportering
 • Budsjettering
 • Prognoser
 • Likviditetsstyring
 • Investeringsanalyse
 • Business case

Økonomiprosesser

 • Regnskapsprosessen
 • Månedsavslutning
 • Finansiell rapportering
 • Forbedring av økonomifunksjonen

Lønnsomhetsforbedring

 • Arbeidskapital
 • Lønnsomhetsanalyse
 • Kostnadsanalyse

Generasjonsskifte og restrukturering

 • Fisjon og fusjon
 • Arveplanlegging
 • Dødsbo
 • Verdsettelse

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.