EY Insourcing Services

Insourcing Services

 • Share

Å plutselig miste en nøkkelperson er noe de fleste bedrifter opplever og må ta høyde for. Insourcing Services hjelper deg med de uforutsette situasjonene i organisasjonen. Vi vet hva som må til.

Hektiske arbeidsperioder, foreldrepermisjon, omorganiseringer, interne prosjekter, tap av nøkkelpersonell... det er mange grunner til å midlertidig tilføre din bedrift økt kapasitet i form av kvalifisert personale. EY Insourcing Services dekker de behov som oppstår som følge av forventede og uventede situasjoner. Vi hjelper hundrevis av firmaer og organisasjoner med sine daglige aktiviteter. Du kan regne med vår hjelp.

På kort varsel får du tilgang på erfarne medarbeidere som dekker nettopp ditt behov. Du får tilgang til ulik spesialistkompetanse, når som helst og hvor som helst - enten det handler om en controller, regnskapsspesialist, eller en annen rolle i økonomifunksjonen. 

 

Roller
 

 • Konsernregnskapssjef
 • Controller
 • Økonomisjef
 • Regnskapssjef
 • Business controller

Kompetanseområder
 

 • Intern kontroll over finansiell rapportering
 • Konsernregnskap
 • Kontantstrømanalyser
 • Lønnsomhetsanalyser og simuleringer
 • Budsjettmodeller og prosesser
 • Processkartlegging og effektivisering
 • Utvikling av en balansert målstyring, rapporteringspakker og KPIer
 • Utvikling av økonomihåndbøker
 • Regnskapsavslutning og årsregnskap