Insourcing Services

Å lykkes med insourcing

  • Share

Har du behov for å forsterke organisasjonen din eller opplever dere en midlertidig arbeidsnedleggelse? Skal noen av kollegaene ut i foreldrepermisjon? Står dere overfor en omorganisering som vil øke behovet for flere medarbeidere? Insourcing innebærer at du leier inn personale for en periode. Det er en lønnsom og effektiv måte å tilføre selskapet ditt kompetanse og ressurser. I dag er det mange bedrifter som benytter seg av eksterne leverandører og for at et insourcingprosjekt skal lykkes er det et par ting man bør tenke på.

  1. Krev at din insourcingkonsulent er spesialist på det området du har behov for. Trenger du en revisor med spesialkunnskap om årsavslutning, skal du engasjere en revisor med spesialkunnskap om årsavslutning, og ikke noe annet.
  2. Velg et konsulentselskap som leverer riktig konsulent. Du vil ha én perfekt konsulent, ikke fem halv-bra kandidatforslag. Du skal ikke delta i rekrutteringsprosessen.
  3. Velg en konsulent som kun er konsulent og ikke fast ansatt. Ved å se på et selskap fra utsiden får man oftest bedre resultat.
  4. Vær tydelig i kravspesifikasjonen. Hvordan ser behovet ut? Hvilke arbeidsoppgaver skal gjennomføres? Oppdragsinnhold, prisbildet og tidsperiode skal defineres innen selve oppdraget settes i gang.
  5. Engasjer et konsulentselskap med maksimal grad av service og som ser på hurtighet, fleksibilitet og tydelighet som åpenbare egenskaper.
  6. Velg en konsulent som overskrider med din kravprofil. Han eller hun kommer da til å bidra med verdifull kompetanse som selskapet kanskje ikke en gang hadde regnet med.
  7. Forsikre deg om at konsulentselskapet har velutviklede avviklingsrutiner når oppdraget avsluttes.

 Tilbake til Insourcing Services