Insourcing Services

Å lykkes med insourcing

 • Share

Hva bør du tenke på for at du lykkes med midlertidig arbeidskraft?

 • Krev at din Insourcing-konsulent er spesialist på det området du trenger bistand på.
  • Trenger du en revisor med spesialkunnskap om årsavslutning, skal du engasjere en revisor med erfaring fra dette
 • Velg et konsulentselskap som leverer riktig konsulent.
  • Du vil ha én perfekt konsulent, ikke fem halv-bra kandidatforslag. Du skal ikke delta i rekrutteringsprosessen. Konsulenten skal være stabil i hele leie perioden for å unngå unødig opplæring.
 • Velg en konsulent som kun er konsulent og ikke fast ansatt.
  • Ved å leie inn en objektiv konsulent som ser på selskapet fra utsiden får man ofte et bedre resultat.
 • Vær tydelig i kravspesifikasjonen. Hvordan ser behovet ut?
  • Hvilke arbeidsoppgaver skal gjennomføres?
  • Oppdragsinnhold, prisbildet og tidsperiode skal defineres før selve oppdraget starter.
 • Engasjer et konsulentselskap som leverer raskt, er fleksibelt og tydelig i kommunikasjonen.
  • Velg en konsulent som har flere egenskaper enn du i utgangspunktet krever. Vedkommende kan da til å bidra med verdifull kompetanse som du kanskje ikke hadde tenkt på selv.
 • Forsikre deg om at konsulentselskapet har gode avviklingsrutiner når oppdraget avsluttes.
   

 Tilbake til Insourcing Services