Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

  • Share

Arbeidsgiver dømt til å gjeninnføre tidligere pensjonsordning

Arbeidsretten har nylig avsagt dom i sak som gjaldt spørsmålet om arbeidsgivers adgang til endring av pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning.

En arbeidsgiver hadde erkjent tariffbrudd fordi det ved iverksettelsen av endringen ikke var etablert kompenserende ordninger for ansatte som hadde krav på pensjon i samsvar med Pilotavtalen mellom NHO/NHO Luftfart/Arbeidsgiveren og YS/Parat.

Spørsmålet var om arbeidsgiveren etter Pilotavtalen var forpliktet til å opprettholde en ytelsesbasert pensjonsordning, eller om den kunne endres til en innskuddsbasert ordning med en særskilt kompenserende ordning for pilotene. Arbeidsrettens flertall kom til at arbeidsgiveren etter Pilotavtalen var forpliktet til å opprettholde en ytelsesbasert pensjonsordning. Omleggingen var tariffstridig, og arbeidsgiveren var forpliktet til å gjenopprette en tariffmessig pensjonsordning, eventuelt med en kompenserende ordning. Arbeidsretten kom enstemmig til at arbeidsgiver måtte dekke sakskostnadene.

Dommen kan leses i sin helhet på arbeidsretten.no.

Dommen medfører at arbeidsgiver innen 1. september 2013 er forpliktet til å etablere en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning tilsvarende den selskapet meldte pilotene ut av.

For ytterligere informasjon, kontakt advokat Sven Skinnemoen, tlf. 24 00 22 80.

Les mer om EYs tjenester innen forretningsjuss her.

(Publisert 27.06.2013)

Kontakt oss

Jane Wesenberg
 Partner og leder forretningsjus Norge
+47 977 56 861

Her finner du en liste over alle våre kontaktpersoner innen forretningsjus.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.