Job search

GDN locations

 

• India (Bangalore, Chennai, Gurgaon, Kochi, and Trivandrum)

China (Dalian)

Poland (Wroclaw)

Argentina (Buenos Aires)

EY Global Delivery Network

EY Global Delivery Network
 • Podziel się

What can I do here?

GDN Poland from its center located in Wroclaw provides services which  include Finance & Accounting, People Shared Services, Knowledge, Program Execution Services, Business and Creative Services and IT Services. We support our clients in 11 European languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Spanish, Swedish and Polish.

As of today, GDN Poland is the only EY GDN entity in Europe. It provides high quality and value-added support to our customers who are EY member firms, working to agreed principles of exceptional client service.

Our structure:

Global Shared Services (GSS)

 • The GSS Finance & Accounting team provides high quality services to internal clients (EY member firms). Every day, the team works with EY offices across European countries, handling accounting for EY’s service lines and support functions. Within EY, its operations align with global professional standards for customer service. Our people have excellent language skills and substantive knowledge of accounting.

  In your role, you will be responsible for accounting processes that include accounts payable, accounts receivable, general ledger, dunning (credit collections), billing, and time and expenses. As part of our finance organization, you will not only learn how finance resources are used and managed, but also how revenue and expenses are analyzed.

 • GSS People Shared Services delivers consistent, high quality and operationally efficient HR administration and support services, which include recruitment support, onboarding, workforce administration, learning administration, performance management system support and reporting. As a member of GSS People Shared Services, you will provide a wide range of HR support services. These services are supported by standardized, global processes enabling the customers’ HR and L&D teams, and the client-serving teams in EMEIA, to focus more on the business’s strategic agenda.

 • IT Services is part of the global organization that works with our internal clients, to provide IT support and solution to client teams, internal support functions and global projects and programs. Over the next few years, GDN Poland will increase the number of IT professionals in its center who will develop and support EY’s business and internal applications. They include IT project managers, business analysts, software architects, infrastructure engineers.

  As part of the IT Services team, you will help maintain and enhance EY’s IT infrastructure and will work for our internal clients across the globe. You will work with EY locations, supporting our service lines and key business processes or as part of dedicated IT team handling cross-organizational initiatives and transformational projects.

 • Business and Creative Services (BCS) is a Global Shared Services function spread across six locations in India, China and Poland. With a pool of creative and administrative professionals, the function provides business, administrative, e-learning and creative services to EY member firms globally. BCS offers an array of services through its four work streams – Creative Design Services, Learning Solutions Services, Workplace Services and Translation Services.

 • Program Execution Services (PES) is as an in-house advisory team for the EY organization. PES supports leaders and their teams with the execution of projects, across service functions, service lines and geographies. PES provides experienced resources and capabilities to support project management, change management, process improvement, organizational design, benefits management, transition management, and technology implementation. PES also plays an organizational change leadership role across EY.

GDN Poland Central Operations Functions

 • The Operations team comprises Brand, Marketing and Communications, GDN Central Operations, Finance, IT Services, Transformations, Procurement, Risk, Talent and Workplace Enablement Services.

Global Talent Hub (GTH)

 • In GTH Knowledge, you will work with a global team of professionals helping EY employees understand the clients’ business environments, win work and deepen relationships. The team comprises knowledge management advisors, researchers, analysts, learning professionals, content managers, writers, collaboration consultants, measurement professionals, project managers and more.

Praca w GDN Poland

GDN Poland ze swojego centrum we Wrocławiu dostarcza następujące usługi: finansowo-księgowe, kadrowe,  globalne usługi IT, zarządzanie projektami, usługi kreatywne dla biznesu oraz zarządzanie wiedzą. Klientów wspierają profesjonaliści w 11 językach europejskich: duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, norweskim, hiszpańskim, szwedzkim i polskim. Obecnie GDN Poland jest jedynym podmiotem EY tego typu w Europie i obsługuje klientów wewnętrznych EY (spółki członkowskie).

Nasza struktura:

Global Shared Services (GSS)

 • Zespół finansowo-księgowy (Finance & Accounting) świadczy usługi w zakresie pełnej księgowości, wspierając 14 krajów z regionu Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA). Prowadzone przez nas operacje spełniają światowe wymagania w zakresie rachunkowości (MSR) i sprawozdawczości finansowej (MSSF), a także obsługi klienta. Nasi pracownicy posiadają doskonałe umiejętności językowe i znajomość zagadnień rachunkowo-finansowych. W tym obszarze możesz odpowiadać za procesy księgowe, które obejmują takie dziedziny jak: zobowiązania (AP), należności (AR), księgę główną (GL), windykację (Credit Collections), fakturowanie (Billing) oraz rozliczanie czasu i kosztów (T&E). W ramach naszej organizacji nie tylko dowiesz się jak używa się zasobów finansowych i nimi zarządza, lecz również poznasz sposób ich analizy.

 • Zespół kadrowy (People Shared Services) świadczy usługi w zakresie wsparcia i administracji kadr; szczegółowe procesy obejmują: wsparcie rekrutacji, wdrożenie pracownika, administrację pracowniczą, administrację szkoleniami i programami rozwojowymi dla obszaru EMEIA.

 • Globalne usługi IT (IT Services) stanowią część międzynarodowej organizacji, która współpracuje z klientami wewnętrznymi EY, dostarczając wsparcia i rozwiązań dla wewnętrznych  zespołów, funkcji oraz projektów i programów. W ramach zespołu globalnych usług IT możesz pomagać w utrzymaniu i doskonaleniu infrastruktury informatycznej EY, współpracować z jednostkami EY wspierając linie serwisowe i najważniejsze procesy biznesowe. Jako część dedykowanych usług IT będziesz również mógł wspierać projekty transformacyjne i inicjatywy pomiędzy organizacjami.

 • Usługi biznesowe i kreatywne (Business and Creative Services) - obejmują usługi administracyjne (zarzadzanie kalendarzem, podróżami, wydarzeniami korporacyjnymi),  oraz kreatywne (edycję, projektowanie zawartości elektronicznej oraz papierowej). W ramach Creative Design Services będziesz mógł m.in. zająć się wizualizacją marki, projektowaniem dokumentów, produkcją zawartości kanałów online oraz multimediów, itp. Za inny obszar działania odpowiedzialne są Executive Assistants - w tym zespole możesz wspierać partnerów i menadżerów zarządzając ich kalendarzem oraz podróżami.

 • Program Execution Services - w dziale zarządzania programami i projektami (PES) możesz dołączyć do grupy doświadczonych menadżerów programów, projektów, a z nimi rozwijać umiejętności m.in. w zakresie zarządzania i koordynowania oraz ulepszania procesów.

GDN Poland Central Operations Functions

 • Możesz rozwijać się także w jednym z zespołów operacyjnych, które obejmują dziedziny związane z marką (Brand), marketingiem i komunikacją (Marketing and Communications), operacjami (Central Operations), finansami (Finance), usługami informatycznymi (IT), zakupami (Procurement), zarządzaniem ryzykiem (Risk Management Services), kapitałem ludzkim (Talent), zarządzaniem jakością, tranzycjami procesów oraz projektami wewnętrznymi (Transformations) oraz organizacją miejsca pracy (Workplace Enablement Services).

Global Talent Hub (GTH)

 • W dziale zarządzania wiedzą (Knowledge) możesz współpracować z globalnym zespołem profesjonalistów pomagających pracownikom EY w zrozumieniu otoczenia biznesowego klienta, specyfiki potrzeb klienta oraz współzależności na poziomach lokalnym i globalnym.

 

What’s it like?

GDN Poland is trying to bring Vision 2020 to life in a multitude of ways, including putting into practice one of its fundamental elements — Strengthen global, empower local.

At GDN Poland, you will have the unique opportunity to develop your professional skills in a truly global environment. From time to time, you will have the opportunity to use these skills, as volunteers, to make a difference to the world around us, and make a real impact on the local community. As we continue to help build a better working world, we take an active interest in your holistic development as individuals, by engaging you in our many local initiatives.

In the Wroclaw office, we support several internal initiatives, including:

 • The EY football group and sports initiatives
 • Charity and social responsibility
 • EY great place to work
 • Eco-friendly initiatives
 • Srubowa news – our internal magazine

Co nas wyróżnia

GDN Poland realizuje Vision2020 na wiele sposobów, między innymi poprzez wdrażanie jednego z naszych przewodnich haseł: Strengthen global, empower local.

Talent, energia i innowacja to najczęściej wymieniane cechy, z którymi nasi pracownicy utożsamiają centrum we Wrocławiu. To one oraz łączenie globalnego i lokalnego podejścia w naszej codziennej pracy, dają nam możliwość rozwoju i dostarczania usług najwyższej jakości. Wyraża się to także w promowaniu zaangażowania na rzecz społeczności lokalnych. Razem budujemy lepszy świat.
W GDN Poland prowadzimy różne inicjatywy:

 • Inicjatywy sportowe w tym drużyna  piłkarska EY
 • Odpowiedzialność społeczna bieznesu
 • EY – przyjazne miejsce pracy
 • Inicjatywy proekologiczne
 • Śrubowa News – wewnętrzny magazyn

 

How will I develop?

From the day you start with us, you will receive training to support your development. This begins with the new hire orientation provided by the Talent Team. Your supervisor and your colleagues will extend their support you as you get to learn about your new role.

At each stage of your career with EY, you will receive sufficient support from the Talent Team. This team is dedicated to designing and conducting learning sessions that will equip you with the knowledge you require to perform your daily duties. In fact, you will develop all the technical and soft skills you need, along with the professional experience to move ahead in your career.

The Talent Team is also responsible for organizing external training sessions according to your development plan. You will be entitled to internal and external certifications at associate and senior associate ranks and external or professional certifications at supervisory levels and higher. All trainings and certifications will be aligned to your development plan and career aspirations.

When you take ownership of your career development, you will find opportunities to learn and grow at every stage. You can take advantage of a structured framework, which allows you to chart the course of your career and find a well-defined path.

Ścieżka rozwoju

Od dnia, w którym podejmiesz u nas pracę zapewnimy Ci udział w szkoleniach wewnętrznych, certyfikowanych kursach specjalistycznych i technicznych oraz wsparcie dla rozwoju umiejętności miękkich.

W GDN Poland umożliwimy Ci kierowanie własnym rozwojem zawodowym, pomożemy dostrzec możliwości poszerzania wiedzy oraz zachęcimy do brania udziału w dostępnych projektach i programach, nie tylko tych związanych z obszarem codziennej pracy.

 

How do I join?

Who are we looking for?

Students and graduates

 • With strong foreign language skills in Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Spanish or Swedish
 • Who are computer literate
 • Who are able to work in an international environment
 • With client and process handling skills

Experienced candidates (e.g., finance and accounting/HR service delivery managers, team leaders, process experts, IT project managers, business analysts, software architects, knowledge management consultants)

You can connect with us in various ways:

For the first contact:

If you know exactly what you would like to apply for:

 • Apply online for open roles via our internal recruitment system – Taleo.

Or

 • Ask your friends who work at EY to refer you.

What is the recruitment process like?

Selection process in GDN Poland depends on the position you are applying for:

For graduates:

 • Telephonic interview with a Talent Team representative
 • Telephonic language check with one of our native speakers
 • Face-to-face interview with a line manager and Talent Team representative
 • Written tests in our office (analytical and language tests)

For experienced professionals:

 • Telephonic interview with a Talent Team representative
 • First stage of interview in the office with a line manager and a Talent Team representative
 • Second stage of interview depends on the profile

Our selection process depends on the department to which you are applying and may vary depending on our needs.

After each stage of the selection process, we will contact you and provide feedback.

Jak dołączyć?

Kogo szukamy?

Studentów i absolwentów

 • posługujących się językiem duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, norweskim, hiszpańskim lub szwedzkim
 • posiadających umiejętność obsługi komputera
 • pragnących pracować w międzynarodowym otoczeniu
 • posiadających umiejętności obsługi procesów i pracy z klientem

Kandydatów z doświadczeniem (np. kierowników ds. realizacji usług finansowo-księgowych lub kadrowych, liderów zespołów, ekspertów ds. procesów, kierowników projektów informatycznych, analityków biznesowych, architektów oprogramowania, doradców ds. zarządzania wiedzą itp.)

Skontaktuj się z nami poprzez:

Jeżeli wiesz, gdzie dokładnie chciałbyś aplikować:

 • Aplikuj elektronicznie na oferowane stanowiska za pomocą naszego wewnętrznego systemu rekrutacyjnego – Taleo.

lub

 • Poproś znajomych, którzy są naszymi pracownikami, aby Cię polecili

Jak wygląda proces rekrutacji?

Proces selekcji w GDN Poland

Dla absolwentów:

 • rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Talent Team
 • telefoniczne sprawdzenie umiejętności językowych
 • spotkanie z menadżerem i przedstawicielem Talent Team
 • pisemne testy analityczne i językowe

Dla osób z doświadczeniem:

 • rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Talent Team
 • rozmowa z menadżerem i przedstawicielem Talent Team
 • drugi etap rozmowy jest uzależniony od profilu stanowiska
   

Nasz proces selekcji zależy od działu, do którego aplikujesz i może być uzależniony od naszych potrzeb oraz geograficznej lokalizacji przyszłego przełożonego.

Po każdym etapie procesu selekcji kontaktujemy się z kandydatami, którym przekazujemy informacje zwrotne.