Hållbar miljö

  • Share

En hållbar affärsutveckling är en grundläggande faktor för att en verksamhet ska kunna drivas framgångsrikt.

Därför ska hållbarhetsfrågorna ingå som en del när vi utför våra revisions- och konsultuppdrag. Vi har bedömt att vår enskilt viktigaste miljöpåverkan är den indirekta som består av hur vi hanterar relevanta miljöfrågor i våra uppdrag, genom att i vår bedömning av företagandets risker och möjligheter även inkludera miljöfrågor. Därför lyder den första punkten i vår miljöpolicyn ”Vi ska inom vår verksamhet genomföra och utveckla våra revisions- och konsulttjänster så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.”

Miljömål 2010/2011 inom EY Global
I EY:s globala strategi för samhällsansvar ingår att ta ansvar för miljön genom att minska vår påverkan så mycket som möjligt. Organisationens globala mål kommer att implementeras lokalt.

EY Global har följande miljömål för räkenskapsåret 2010/2011:

  • Mäta och minska koldioxidutsläpp.
  • Införa en miljöanpassad resepolicy.
  • Ta fram riktlinjer för avfallshantering.
  • Sätta mål och påbörja arbetet med att nå målen inom koncernens hela infrastruktur (it, resor, lokaler med mera).
  • Införa riktlinjer för ansvarsfulla, det vill säga miljöanpassade, möten.