Hållbar miljö

  • Share

En hållbar affärsutveckling är en grundläggande faktor för att en verksamhet ska kunna drivas framgångsrikt.

Därför ska hållbarhetsfrågorna ingå som en del när vi utför våra revisions- och konsultuppdrag. Vi har bedömt att vår enskilt viktigaste miljöpåverkan är den indirekta som består av hur vi hanterar relevanta miljöfrågor i våra uppdrag, genom att i vår bedömning av företagandets risker och möjligheter även inkludera miljöfrågor. Därför lyder den första punkten i vår miljöpolicyn ”Vi ska inom vår verksamhet genomföra och utveckla våra revisions- och konsulttjänster så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.”