Samhällsengagemang

  • Share

EY uppmuntrar sina medarbetare att tillämpa professionella kunskaper för att skapa en positiv förändring i samhället, både lokalt och globalt. Som ett globalt företag är vi medlemmar i organisationer som Private Sector Leaders Forum i Världsbanken, World Economic Forum och Transparency International för att bidra med vår kunskap och erfarenhet för att hantera sociala och ekonomiska utmaningar i vår tid.

EY arbetar med att bygga upp ett program för samhällsengagemang. Syftet är att genom samarbete med ideella organisationer verka för att vi som företag tar ansvar och är med och bidrar till ett bättre samhälle.

EY:s stödjer genom vårt samhällsengagemang flera aktörer i samhället. Vi har gett bidrag för återuppbyggnad av Haiti efter jordbävningen, sponsrar Stockholms konserthus och Skistar Swedish Open, ger bidrag till Barnens Rätt I Samhället (BRIS), Cancerfonden, World Childhood Foundation och Stadsmissionen.Lokalt stödjer vi en lång rad ideella organisationer och idrottsföreningar på de orter där vi är verksamma. I Växjö stöder vi stiftelserna Ung Företagsamhet och StyrelseAkademien Sydost. I Kalmar och Nybro bidrar vi med resurser till Drivhuset/Start ups. I Malmö bedriver vi ett projekt vid Rosengårdsskolan och i Borlänge samarbetar vi med NARKO, en organisation som arbetar mot narkotika i samhället. Detta är bara några exempel på lokala initiativ som stödjer kultur, utbildning, idrott och entreprenörskap.