Winners´Circle

EY Entrepreneur Of The Year

  • Share

Winners´ Circle är nätverket för vinnarna av utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year.

Framgångsrika entreprenörer omger sig med ett nätverk av människor med olika kompetenser som hjälper dem att kringgå utmaningar som kan hämma företagets tillväxt. Med rätt personer i nätverken kan entreprenörer tillsammans hjälpa varandra att stimulera ekonomisk tillväxt över hela världen. EY har samlat alla vinnare av utmärkelsen i nätverket Winners´Circle. Genom att arrangera nätverksträffar för vinnarna kan EY bidra med en plattform där entreprenörerna kan träffas, knyta kontakter och dela erfarenheter.