Kriterier

EY Entrepreneur Of The Year

  • Share

Entreprenörer som nomineras till utmärkelsen ska ha grundat företag som har varit aktivt i minst fem år, ha en omsättning på 10 miljoner alternativt ha 10 anställda.

Juryerna granskar entreprenörerna med utgångspunkt i följande sex kriterier:

  • Entreprenörsanda - Entreprenören har starka tillväxtambitioner, högt ställda mål och ser möjligheter där andra ser hinder.
  • Ekonomisk utveckling - Entreprenören skapar bestående ekonomiska resultat med eget finansiellt engagemang och risktagande.
  • Strategisk inriktning - Entreprenören omsätter visioner och mål till verklighet tack vare en stark drivkraft, särskiljer sig från sina konkurrenter och utvecklar nya produkter och tjänster.
  • Inverkan på omvärlden - Entreprenörens inverkan på sin omvärld kan mätas i form av intäkter, nya arbetstillfällen, inflytande på närmiljö eller närvaro på marknader utanför Sverige.
  • Innovation - Entreprenören kännetecknas av nyskapande kreativitet och strävar ständigt efter att förbättra och förnya sin verksamhet.
  • Personlig integritet och inflytande - Entreprenören lever efter sina värderingar och har utvecklat en verksamhet där socialt ansvarstagande spelar en viktig roll.