Internship

Arbeta eller praktisera hos Ernst & Young
  • Share
 

Summer internship
Under sommaren erbjuder EY internship inom våra affärsområden Advisory services och Transaction advisory services i Stockholm. Du får en unik möjlighet att prova på att arbeta både med consulting och corporate finance under en och samma sommar. Praktiken omfattar fyra veckor på respektive affärsområde och sträcker sig från juni till augusti med uppehåll under juli. Under praktikperioden utmanas din analytiska förmåga och du får en god inblick i vad rollen som konsult och analytiker innebär. Som stöd har du en handledare som ger dig kontinuerlig feedback och följer din utveckling.

Ansök här!

Sista ansökningsdatum är 8 februari 2015.

Kontaktpersoner
Frans Denward (TAS), 070-308 91 83
Sara Tranarp (AS), 070-619 81 42
summerinternship@se.ey.com

Internship på Operational Transaction Services
Under våren och hösten erbjuder vi internship på Operational Transaction Services (OTS) inom affärsområdet Transaction advisory services i Stockholm.
 
Vårt internship omfattar två månader då du kommer att arbetar som en del av OTS-teamet med pågående projekt under perioden mars till maj alt september till december. Under din praktikperiod kommer din analytiska förmåga utmanas. Du kommer att delta i skarpa projekt och därmed få en god inblick i vad rollen som konsult hos Transaction advisory services på EY innebär. Som stöd har du en handledare som ger dig kontinuerlig feedback och följer din utveckling.

För mer information eller andra frågor kontakta Thomas Clear, thomas.clear@se.ey.com, 08-520 590 43
 

 

» Tillbaka till Praktik

» Talent training Assurance

» Talent training Advisory

» Trainee

» Internship

» Uppsatspraktik