Terminspraktik – offentlig sektor

Arbeta eller praktisera hos Ernst & Young
  • Share
 

Studerar du på en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning och har ett intresse för hur politiskt styrda organisationer fungerar? Då kan vi erbjuda praktik där du får vara delaktig i varierande typer av uppdrag inom verksamhetsrevision och kvalificerad rådgivning.

Som praktikant hos någon av våra offentliga avdelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå arbetar du med specialister med inriktning mot offentlig verksamhet. Uppdragen berör alla delar av kommunernas och landstingens verksamhet såsom förskola/skola, äldreomsorg, samhällsbyggnad, teknik, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Du är delaktig i alla steg vilket innebär att göra research, förbereda och vara med på intervjuer samt vara delaktig i analysarbete och rapportskrivning samt presentation för uppdragsgivaren. Som stöd har du en handledare som ger dig kontinuerlig feedback och följer din utveckling. Du bör tycka om och ha en förmåga att skriva analyserande texter.

Läs mer och ansök här.

 

» Tillbaka till Praktik

» Talent training Assurance

» Talent training Advisory

» Trainee

» Internship

» Uppsatspraktik

 » Terminspraktik
– offentlig sektor