Trainee inom Restructuring

Arbeta eller praktisera hos Ernst & Young
  • Share

Som trainee inom affärsområdet Transaction advisory services på kontoret i Stockholm får du inblick i hur vi hjälper ägare, bolagsledningar och finansiärer i situationer där målbolaget oftast befinner sig i en finansiellt svår situation.

Vi hjälper också bolag med stabilare ekonomi att maximera kassaflöden, till exempel genom att optimera rörelsekapitalet.

» Tillbaka till Praktik

» Talent training Assurance

» Talent training Advisory

» Trainee

» Internship

» Uppsatspraktik