Automotive & Transportation

Tjänster för tillverkare, leverantörer och återförsäljare av fordon

Dagens fordonsindustri påverkas av många olika trender. Regeringar balanserar behovet av intäkter med ökad konkurrens om arbetskraft och kapital. Skattemyndigheter anpassar sina skattestrategier för att möta den förändrade dynamiken i branschen. Företag väger konkurrerande prioriteringar mot varandra och måste samtidigt fokusera på att följa lagar och regler samt tillföra värde.

EY:s Global Automotive Center kan hjälpa dig med dessa viktiga frågor. Vi har 7 000 medarbetare världen över som är specialiserade på fordonsindustrin. De samarbetar och delar med sig av sin kunskap för att erbjuda våra kunder service av enhetlig och hög kvalitet.

Centrala ämnen för fordonsindustrin är bland annat:
Kontakta oss

Martin Cardell
Branschansvarig Automotive
+46 703 51 77 33
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

EY Industrial Products - Nordic reports

Looking for extra guidance on specific industry topics?

Read our insights on current issues: