Cleantech

  • Share

Cleantech Advisory

Vi kan vi hjälpa dig – oavsett om du vill förändra verksamheten eller behålla resultat och bygga vidare på tidigare framgångar.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förbättra prestanda och effektivitet. Vi granskar allt från leveranskedjehantering och affärsprocesser till framtida inriktning och möjligheter för tillväxt.

  • Rådgivning inom fastigheter
  • Statliga cleantechprogram
  • LEED-rådgivning
  • Verksamhetsutveckling
  • Kunden
  • Strategi för marknadspenetration
  • Risk
  • It-risk och revision
  • Utformning och optimering av leveranskedja

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Cleantech matters

Find insights into your business issues on your mobile device with EY Insights, our new thought leadership app.