Cleantech

  • Share

Cleantech Assurance

En oberoende revision ger viktig information till investerare och andra intressenter samt till revisionskommittéer och företagsledningen.

Våra revisorer gör en oberoende granskning av företagets finansiella rapporter enligt gällande redovisningsstandarder. De erbjuder också bestyrkandetjänster enligt vad som följer av globala eller lokala bestämmelser, bland annat:

  • Finansiell revision (med kunskaper om cleantechbranschen)
  • Utvärdering av om företaget är redo för börsintroduktion
  • Redovisning och finansiell rapportering (inklusive de internationella redovisningsstandarderna, IFRS)
  • Extern revision
  • Rådgivning inom finansredovisning
  • Hållbarhetsredovisning
  • Förebyggande och utredning av ekonomiska oegentligheter

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Cleantech matters

Find insights into your business issues on your mobile device with EY Insights, our new thought leadership app.