Cleantech

 • Share

Cleantech Transactions

Våra kunder anlitar oss i samband med uppköp och samgåenden, joint ventures, finansiering och andra transaktioner. Du får råd och stöd under transaktionens hela livscykel – före, under och efter avslutad affär.
 
Vår globala närvaro och våra relationer med branschen ger oss tillgång till kunskap om nästan alla geografiska platser, marknader och aktörer inom cleantechbranschen. Våra tjänster omfattar följande:

 • Värdering och upprättande av affärsmodeller
 • Lead advisory
 • Due diligence (kommersiell och finansiell)
 • Partnerskap, allianser och joint ventures
 • Gränsöverskridande transaktioner
 • Nedläggningar, carve-outs
 • Rådgivning inom uppköp och samgåenden
 • Privat kapital
 • Projektfinansiering
 • Omstrukturering
 • Transaktionsintegration
 • Fastigheter vid transaktioner
 • Transaktionsstöd
 • Transaktionsskatter

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Cleantech matters

Find insights into your business issues on your mobile device with EY Insights, our new thought leadership app.