• Share

Om Kapitalförvaltning

Om oss
Vårt globala kapitalförvaltningsnätverk utgörs av centrala finanscenter i Nord- och Sydamerika, Asien-Stillahavsområdet, EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) och Japan. Vi har över 13 500 medarbetare globalt och över 1 000 samarbetspartner med djupgående tekniskt kunnande och affärserfarenhet.

Vår kombination av talang och resurser gör att vi kan förutse och anpassa oss till de allt snabbare förändringarna i dagens globala ekonomi.

Hur vi hjälper våra kunder
Vi har de mest omfattande globala kontakterna bland de fyra största företagen i vår bransch. Vi är verksamma i fyra integrerade regioner – Nord- och Sydamerika, EMEIA, Asien och Stillahavsområdet samt Japan. Det innebär att våra kunder drar nytta av snabbare svarstider och skräddarsydd service, liksom breda, erfarna team med djupgående branschkunskap och ett konsekvent tillvägagångssätt.

Allt detta gör att vi kan hjälpa dig att nå dina mål och konkurrera mer effektivt.

Exempel på vårt ledarskap inom sektorn:

Globala kapitalförvaltare

  • Vi tillhandahåller våra tjänster till 24 av Pensions & Investments 25 största globala kapitalförvaltare 

Hedgefonder

  • Vi tillhandahåller våra tjänster till 19 av Absolute Returns 25 största globala hedgefonder

Private equity-fonder

  • Vi tillhandahåller våra tjänster till 22 av Private Equity Internationals 25 största globala private equity-bolag

Reglerade fonder

  • Vi tillhandahåller våra tjänster till 21 av Strategic Insights 25 största amerikanska värdepappersfonder

Kontakta oss

Fredrik Stigerud
ansvarig kapitalförvaltning
+46 8 520 598 53

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

MiFID II: Time to take action

EY - MiFID II: Time to take action

Konsekvenserna av det nya MiFID-regelverket är betydande. Hur påverkas din produktmix, affärsprocesser och distributionsmodell?