• Share

Kapitalförvaltning Advisory

Kapitalförvaltning är en utmanande och dynamisk bransch. Varje år vänder sig fler och fler bolag till våra rådgivningstjänster inom kapitalförvaltning på grund av vår omfattande praktiska erfarenhet och vårt tekniska kunnande. 

Vi hjälper våra kunder att förbereda sig för tillväxt, hantera risker, effektivisera verksamheten, utföra nödvändiga kontroller, orientera sig igenom efterlevnaden av regelverk och dra nytta av teknik.

Detta är en integrerad del av vår Global Financial Services Group, vilket innebär att vi också kan dra nytta av kunskaperna hos våra skatterådgivningstjänster och transaktionsrådgivningstjänster för att ytterligare hjälpa kunderna att möta deras unika utmaningar på konkurrens- och lagstiftningsområdet, oavsett hur komplicerade de är.

Våra tjänster omfattar följande:

  • Verksamhetsutveckling
  • Regelefterlevnad
  • Riskhantering
  • Kvantitativ rådgivning
  • Humankapital, inklusive incitament och belöning
  • Informationsteknik
  • Skatteredovisning och riskrådgivning
  • Internrevision
  • Global treasury
  • Bedrägeriutredning och tvister

Kontakta oss

Fredrik Stigerud
ansvarig kapitalförvaltning
+46 8 520 598 53

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Get the facts on FACTA

We offer knowledge and resources to help navigate the Foreign Account Tax Compliance Act.