• Share

Kapitalförvaltning Assurance

Vår globala revisionsmetodik fokuserar på hur verksamheten fungerar och på att förstå riskerna förknippade med finansiella rapporter och interna kontroller av finansiell rapportering. Vi tillhandahåller ett flexibelt revisionsramverk med systematisk planering för en effektiv och ändamålsenlig revision.

Med detta som utgångspunkt samarbetar vi med kunderna för att tillsammans gå igenom förväntningarna, minska risken och utföra en revision som är skräddarsydd för kundens behov. Våra revisionstjänster präglas av:

  • en djupgående förståelse för branschen med stöd av ett professionellt team som arbetar med kapitalförvaltningsbranschen på heltid
  • ledande praktiska insikter som gör att vi kan ge rekommendationer om förbättringar av de interna kontrollerna och verksamhetens effektivitet
  • en global revisionsmetodik som tillämpas konsekvent.

Uppmärksam på riskerna
Vår långa erfarenhet av branschen ger oss unika kunskaper om alla de potentiella risker som finns och de nödvändiga interna kontrollerna. Värdering har i allt högre grad blivit ett av de mest utmanande områdena som fonder och deras styrelser ställs inför.

Under osäkra marknadsförhållanden kombinerat med uppkomsten av allt mer komplexa och innovativa finansiella instrument och produkter, kräver fondförvaltare ett erfaret och brett team av experter till hjälp.

Våra revisionsteam drar nytta av de kunskaper och färdigheter som finns inom kapitalförvaltning hos alla våra medlemsföretag. Det gäller även experter inom intern värdering på områdena derivat, strukturerade produkter och värderingar av privata företag.

Utöver detta tillhandahåller vi tjänster som är särskilt utformade för att uppfylla dina behov inom intern kontrollrapportering. Oavsett om det handlar om SSAE 16- eller ISAE 3402-undersökningar eller särskilt överenskomna metoder för kreditvärderingsföretag eller värderings- och efterlevnadsprogram arbetar vi tillsammans med dig för att hitta rätt rekommendation som uppfyller dina och dina användares behov.

Kontakta oss

Fredrik Stigerud
ansvarig kapitalförvaltning
+46 8 520 598 53

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

MiFID II: Time to take action

EY - MiFID II: Time to take action

Konsekvenserna av det nya MiFID-regelverket är betydande. Hur påverkas din produktmix, affärsprocesser och distributionsmodell?