• Share

Kapitalförvaltning Tax

Våra globala kapitalförvaltningstjänster sammanför de omfattande kunskaperna om branschen och skatter hos tusentals medarbetare. Vi har kontor över hela världen och är den ledande leverantören bland alternativa och traditionella reglerade fonder, både onshore och offshore. 

Våra kunder kan dra nytta både av vår erfarenhet av ett stort antal fondförvaltare och fonder samt den dynamiska blandningen av gränsöverskridande skattetjänster till säljare, köpare och finansiella mellanhänder.

Vi hjälper fonder att handskas med de svårigheter och utmaningar som finns i inhemska och globala strukturer. Våra skatterådgivningstjänster innefattar allt från planering och hjälp vid tvister till skatteredovisning, -kontroller och -efterlevnad.

Våra skatterådgivningstjänster omfattar följande:

  • Internationell skatteplanering, inklusive prissättning och global skatteanalys
  • Skatterådgivningstjänster över jurisdiktionsgränserna (federal, statlig och lokal nivå)
  • Skatterådgivning om transaktionsskatter
  • Tjänster inom humankapital, inklusive incitament och belöning
  • Skatteredovisnings- och riskrådgivningstjänster
  • Personlig skatteplanering och -efterlevnad
  • Strukturering av hedgefonder för högre skatteeffektivitet
  • Analys av osäker skatteposition ("FIN 48")

Kontakta oss

Fredrik Stigerud
ansvarig kapitalförvaltning
+46 8 520 598 53

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

MiFID II: Time to take action

EY - MiFID II: Time to take action

Konsekvenserna av det nya MiFID-regelverket är betydande. Hur påverkas din produktmix, affärsprocesser och distributionsmodell?