• Share

Kapitalförvaltning Transactions

En transaktion hör till det mest komplicerade och riskfyllda ett företag kan gå igenom. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att hjälpa dem att fatta bättre och mer välgrundade beslut om hur de strategiskt förvaltar kapital och transaktioner i en föränderlig värld. 

Våra tjänster är koncentrerade kring planen för investering av kapital, vilket hjälper oss att tillhandahålla hela utbudet av tjänster till våra kunder inom kapitalförvaltning och anpassa dem till deras mest kritiska behov. Oavsett om du arbetar med att bevara, optimera, skaffa eller investera kapital kan vårt transaktionsteam bidra med en solid kombination av kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att ge dig skräddarsydd rådgivning.

I syfte att tillhandahålla integrerade tjänster för alla kapitalrelaterade behov arbetar vi inom tre olika delområden på global nivå:

 • Transaktionsstöd (fokuserar på finansiell due diligence)
 • Transaktionsskatter
 • Kapitalomvandling, vilket innefattar följande kompetensområden:
  • Värdering och upprättande av affärsmodeller
  • Omstrukturering
  • Lead advisory
  • Operationella transaktioner

 Vi ger våra kunder råd på områden som påverkar transaktioner, bland annat följande:

 • Kvaliteten på de förvaltade tillgångarna och vinstflödena
 • Förändringar i kundbasen tillsammans med en utvärdering av koncentrationer, lönsamhet och naturlig avgång
 • Produktmix och distributionsbredd
 • Drivkrafter bakom balansräkning och resultaträkning
 • Skattelättnader och skattestrukturering
 • Bonusprogram för medarbetare, incitamentsstruktur och kvarhållande av nyckelpersonal
 • IT-relaterade risker förknippade med plattformars funktionalitet och skalbarhet
 • Värdering av tillgångar och upprättande av affärsmodeller
 • Affärsintegration och utvärdering av synergier
 • Ändringar av lagar och bestämmelser och konsekvenser för verksamheten

Kontakta oss

Fredrik Stigerud
ansvarig kapitalförvaltning
+46 8 520 598 53

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

MiFID II: Time to take action

EY - MiFID II: Time to take action

Konsekvenserna av det nya MiFID-regelverket är betydande. Hur påverkas din produktmix, affärsprocesser och distributionsmodell?