• Share

Bank Tax

Vårt globala nätverk hjälper dig att hantera skattefrågorna enligt din affärsstrategi och att hantera globala skatterisker.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Efterlevnad inom företagsbeskattning
  • Punktskatt, inklusive kompetens på statlig och lokal nivå
  • Internationell skatterådgivning
  • Skatteredovisnings- och riskrådgivning
  • Humankapital
  • Internprissättning

 

Kontakta oss

Sven Tärnvik 
ansvarig bank
+46 8 520 591 24

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Improving bank risk identification

Bill Schlich, our Global Leader for Banking & Capital Markets

Bill Schlich discusses the challenges banks face when dealing with vast amounts of data.

Webcasts and other videos

See more

Knowledge@Wharton  

Global financial regulatory reform