• Share

Bank Transactions

Våra transaktionsexperter över hela världen arbetar med några av världens största och snabbast växande företag, inklusive ledande private equity-företag.   

Våra tjänster:

  • Transaktionsstöd
  • Transaktionsskatter
  • Omstrukturering
  • Rådgivning inom uppköp och samgåenden
  • Säljsidan
  • Värdering och upprättande av affärsmodeller
  • Transaktionsintegration
  • Fastigheter vid transaktioner

Kontakta oss

Sven Tärnvik 
ansvarig bank
+46 8 520 591 24

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Improving bank risk identification

Bill Schlich, our Global Leader for Banking & Capital Markets

Bill Schlich discusses the challenges banks face when dealing with vast amounts of data.

Webcasts and other videos

See more

Knowledge@Wharton  

Global financial regulatory reform