Global försäkringsmarknad: enorm potential

Trots finanskriser och uppseendeväckande konkurser står sig den globala försäkringsmarknaden anmärkningsvärt stark. Låga räntor i kombination med relativt låg avkastning på investeringarna har förvisso hämmat tillväxten, men efterfrågan på försäkringstjänster är fortfarande hög.

Vill du veta mer? Vi delar med oss av insikter från världens globala försäkringsmarknader.

Agera rätt i tider av reglering
I likhet med banksektorn står försäkringsbranschen inför en mängd nya lagar och regleringar som tvingar företagsledningar att agera.  Detta, i kombination med ökad konkurrens gör att försäkringsbolag nu omvärderar allt ifrån kärnmarknader till produktportföljer.

En lösning som många försäkringsbolag väljer är att anamma nya affärs- och teknikprocesser och utveckla verksamhetsmodeller som lever upp till Solvency II. På så sätt skapas nya tjänster och marknader.


 • Strategier inom försäkringar och riskhantering

  Det är viktigare än någonsin förstå och hålla sig à jour med det föränderliga branschklimatet. Alla vill uppnå konkurrensfördelar och snabbt anpassa sig till förändringar. Ändå ser vi en tydlig klyfta mellan riskerna som företagen står inför i dag och den teknik som finns tillgänglig för att hantera dem. Vi hjälper dig att överbrygga klyftan.

  Vi kombinerar globala kunskaper och lokal kännedom för att hjälpa försäkringsbolag att utveckla och utvärdera strategier för att fatta välgrundade beslut. Resultatet av detta samarbete är viktigt för ert företags framgång.

  EY:s fokusområden innefattar följande tjänster:

  • Aktuariell förändring
  • Aktuariell granskning
  • Aktuariell verksamhet 
  • Förändringar i finansiella rapporteringsmetoder
  • Verksamhetsutveckling 

  Relaterat innehåll:

 • Är du redo för Solvency II?

  På det senaste trepartsmötet föreslog Europeiska kommissionen att datumet för införandet av Solvency II skulle skjutas upp till den 1 januari 2015, men man uppnådde inte konsensus om detta.

  Är du redo?


  Relaterad information

  Man on telephone

  Potential delays for Solvency II timeline

  Insurers will have to continue their balancing act, adopting SII while the issues of timescales and long-term guarantees hang over them.

  Risk-based capital and governance in Latin America

  Risk-based capital and governance in Latin America

  Argentina, Brazil, Chile and Mexico have individual views on risk-based capital and the implications for insurers as they drive towards compliance.

  Implementing IFRS 4 Phase II with IFRS 9 and Solvency II

  Implementing IFRS 4 Phase II with IFRS 9 and Solvency II

  The size and complexity of the multi-year implementation of IFRS 4 and IFRS 9 is expected to impact companies fundamentally. Given the potential synergies and differences, the time to address these issues is now. See our implementation and project management considerations from an IFRS 4 Phase II and IFRS 9 perspective.

  Solvency II implications for Asian life insurers

  Solvency II implications for Asian life insurers

  While many elements of Solvency II, a European framework, may represent a "to-be" roadmap, not everyone sees the full adoption as an optimal (or practical) next step in many Asian markets. Eventually, each Asian market will plan its own journey towards a more robust regulatory evolvement.

  Solvency II publication archive

  Solvency II publication archive

  Tap into our archive of thought leadership reports and gain insight into the evolution of Solvency II and its impact on the industry.

 • Förbered dig inför IFRS

  Välkommen till det gränslösa samhället. Dagens globaliserade ekonomi är här för att stanna. Världens kapitalmarknader arbetar redan med globalt erkända redovisningsstandarder. De politiska beslutsfattarna, lagstiftarna och myndigheterna fortsätter arbetet med att implementera enhetliga globala redovisningsprinciper.

  Relaterad information

  Insurance business impact accelerator tool

  Use our insurance business impact accelerator tool

  Have you developed a roadmap for implementing IFRS Phase II? Use our insurance business impact accelerator tool to help evaluate and overcome your key challenges.

  Limited improvements to IFRS 9 for insurers

  Limited improvements to IFRS 9 for insurers

  Now that the IASB has confirmed its intention to consider making limited improvements to the IFRS 9 classification and measurement model, they are working with the FASB to align more closely. What is the impact on your accounting models and when should you being adopting them?

  Implementing IFRS 4 Phase II with IFRS 9 and Solvency II

  Implementing IFRS 4 Phase II with IFRS 9 and Solvency II

  The size and complexity of the multi-year implementation of IFRS 4 and IFRS 9 is expected to impact companies fundamentally. Given the potential synergies and differences, the time to address these issues is now. See our implementation and project management considerations from an IFRS 4 Phase II and IFRS 9 perspective.

  IFRS 10 Consolidated Financial Statements

  IFRS 10 Consolidated Financial Statements

  In May 2011, the International Accounting Standards Board (the IASB) issued IFRS 10 Consolidated Financial Statements, which becomes effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013. IFRS 10 must be applied retrospectively.

  IFRS / accounting change publication archive

  IFRS / accounting change publication archive

  Tap into our archive of thought leadership reports and gain insight into the evolution of IFRS / accounting change and its impact on the industry.

 • Vet du vad din försäkringskund vill ha?

  Vi ser samma sak överallt: köpbeteenden, attityder och preferenser hos försäkringskunder över hela världen befinner sig under konstanta förändringsfaser. Försäkringsbolagen måste ha en tydlig strategi för att attrahera, fördjupa och bevara kundrelationer.

  Relaterad information

  Global insurance markets outlook for 2012

  Global insurance markets outlook for 2012

  Looking for insights into the insurance markets in Europe, Canada and Asia-Pacific and US life insurance and property/casualty sectors? You’ll find them here.

 • Ett nätverk bara för dig

  Vi har tillsammans med Tapestry Network etablerat Insurance Governance Leadership Network (IGLN), ett globalt nätverk bestående bland andra av chefer från några av de största försäkringsbolagen i världen. IGLN tillhandahåller en peer-to-peer-plattform för deltagarna för att diskutera alla aktuella branschfrågor.

   

  Relaterad information

  Insurance leaders meet in London: June 2012

  From the Boardroom: Insurance leaders meet in London

  We, along with Tapestry Networks, welcomed industry leaders to the European Insurance Governance Leadership Network (IGLN) meeting in London where executives discussed today’s changing regulations.

 • IT + Försäkringsbranschen= SANT

  Alltfler försäkringsbolag inser fördelarna med att använda IT för att hantera försäkringsanspråk. Effektiviteten och därmed lönsamheten påverkas avsevärt ur en positiv synvinkel. Men fortfarande återstår en rad utmaningar att övervinna för att uppnå affärsmässiga fördelar.  

  Vi vet att försäkringsbolagen kan uppnå ett mycket större värde genom att ändra strategi.

  Vår undersökning "Delivering results through claims technologies" utforskar utmaningarna och möjligheterna inom investeringar i tekniska lösningar för försäkringsanspråk i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Här finns mycket att ta till sig. Kontakta oss i dag.

  Relaterat innehåll:

 • Tillväxtmarknaderna – vinna eller försvinna?

  Den globala ekonomin befinner sig i en brytpunkt. Snabbväxande ekonomier i Asien, Mellanöstern, Afrika, Latinamerika och Östeuropa står numera för nästan halva den globala BNP och 2010 bidrog de med 70 procent av den totala globala tillväxten.

  2050 beräknas snabbväxande ekonomier stå för 65 procent av den globala ekonomin. De flesta utvecklade marknader kämpar däremot fortfarande för att återhämta sig efter den globala recessionen. Många företag måste planera för tillväxt för att överleva. Man tittar på nya marknader och sektorer, satsar på innovationer eller ändrar sin inställning till kompetens hos medarbetarna. Den centrala frågan du bör ställa dig är: hur kan ditt försäkringsbolag bäst tillvarata ta de möjligheter som tillväxtmarknaderna kan erbjuda?

  Relaterat innehåll:Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Deep dives on key topics