• Share

Om Försäkring

Om oss 
Stora försäkringsbolag över hela världen förväntar sig professionell service i form av en kombination av tekniskt kunnande och en djupgående förståelse av marknadsdynamik, drivkrafter i branschen samt verksamhetsrelaterad kunskap.

Hur vi arbetar 
Vi upprättade vårt Global Insurance Center för att svara på detta behov. Centret är ett nav för vårt nätverk av experter som arbetar denna marknad. Det kopplar samman våra medarbetare över hela världen, som delar information och erfarenheter om aktuella frågor inom branschen.

Vi kan hjälpa dig att ligga steget före 
Vårt mål är att hjälpa våra kunder att hantera komplicerade frågor genom att använda vårt omfattande utbud av tjänster. Centren hjälper oss att:

  • kombinera våra globala specialområden och specialanpassa dem till nuvarande och framtida behov hos våra kunder
  • ge kunskaper i rätt tid om de viktigaste aktuella frågorna i branschen, ur olika internationella och tekniska perspektiv
  • upprätthålla ett starkt team av experter över hela världen som betjänar våra kunder
  • uppfylla vårt åtagande att konsekvent tillhandahålla service av hög kvalitet

Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.