• Share

Försäkring Advisory

Verksamhets-, risk- och finanshanteringsaktiviteter liksom efterlevnad och interna revisionsprogram är inte bara funktionella delar av en verksamhet – de är komplexa och sammankopplade och deras effektivitet påverkar företagets resultat.

Första steget är att identifiera och hjälpa dig att förstå affärsriskerna och förbättringsområdena i din verksamhet. Efter det utvecklar våra experter handfasta planer för att utveckla processerna, lösa problem och införa mätbara och hållbara förbättringar i verksamheten.

Som tidigare verksamma i branschen och experter på regelverk liksom erkända företagsledare, sammanför vi dessa olika perspektiv och erfarenheter. Vi samarbetar med dig inom följande centrala områden:

  • Verksamhetsutveckling
  • Bedrägeriutredning och tvister
  • Riskhantering
  • Regelefterlevnad
  • Informationsteknik

Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.