• Share

Försäkring Assurance

Vår revisionskvalitet börjar med experter med erfarenhet av revision för multinationella globala försäkringsbolag.

Vi svarar snabbt, mobiliserar för att uppfylla dina behov och tar fram en specialanpassad revisionsplan. Fokus ligger på att tidigt identifiera såväl sårbarheter som möjligheter inom verksamheten och kontrollen. Genom att använda den teknik som finns för att underlätta utförandet av revisionen och kommunikationen med kunden har våra team tillgång till den senaste informationen om redovisning och revision.

Vi erbjuder dig också andra tjänster kring vad som krävs enligt globala eller lokala bestämmelser, bland annat:

  • Regelefterlevnad och redovisning
  • Tjänster relaterade till klimatförändringar och hållbarhet
  • Rådgivning inom finansredovisning
  • Bedrägeriutredning och tvister

Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.