• Share

Försäkring Tax

Ansvarsfull hantering av skatteskyldigheter skapar en grund för hållbar långsiktig tillväxt. Tack vare den sammanlagda kompetensen hos våra skatteexperter i 126 länder kan du dra nytta av vår djupa förståelse för skattefrågor.

Vårt globala nätverk hjälper dig att anpassa ditt företags internationella skatteposition och FATCA-relaterade frågor. Samtidigt hanterar vi globala skatterisker och lever upp till krav förknippade med rapportering över nationsgränser.

Vi kan hjälpa dig med följande:

  • Efterlevnad inom företagsbeskattning
  • Humankapital
  • Punktskatt, inklusive kompetens på statlig och lokal nivå
  • Internationella skatterådgivningstjänster
  • Skatteredovisnings- och riskrådgivningstjänster
  • Internprissättning och skatteeffektiv leveranskedjehantering

Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.