• Share

Försäkring Transactions

I och med att transaktioner har en inneboende risk kräver de unika kunskaper.

EY:s transaktionsexperter över hela världen arbetar med några av världens största och snabbast växande företag, däribland ledande private equity-företag, med tusentals transaktioner på olika marknader och inom olika branschsegment. Vi hjälper dig att sammanföra de människor du behöver, var du än behöver dem.

Vi kan hjälpa er med följande:

  • Transaktionstöd
  • Transaktionsskatter
  • Omstrukturering
  • Rådgivning inom uppköp och samgåenden
  • Säljsidan
  • Värdering och upprättande av affärsmodeller
  • Transaktionsintegration
  • Fastigheter vid transaktioner

Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.