Government & Public Sector

Göra mer med mindre

Världens beslutsfattare verkar i en snabbföränderlig värld. Nya demografiska mönster, urbanisering och klimatförändringar är några av de långsiktiga trenderna som påverkar den politiska styrningen på 2000-talet.

Med våra tjänster för den offentliga sektorn strävar vi efter att vara en global och lokal samarbetspartner. Vi förstår problemen i såväl stora som små länder, utvecklade länder som tillväxtländer, och erbjuder lösningar med bestående effekter.

Vi hjälper myndigheter att tackla en värld i förändring.
Kontakta oss

Lena Joelsson 
Branschansvarig
Offentlig verksamhet
+46 8 520 596 68
+46 70 318 96 68

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Kvalitetsutvärdering i primärvården efter vårdvalet
Kvalitetsutvärdering 

Med perspektiv från politiker, landstingstjänstemän och vårdgivare juni 2012.

Läs rapporten (pdf, 1mb)

 

Citizen Today: global employment trends

Citizen Today: Citizen Today: cities in focus

In our latest issue, we explore how different countries are responding to the problem of unemployment and the impact of the fiscal cliff.

Read past issues here.


Download our EY Citizen Today app for mobile devices.

Citizen Today: Citizen Today: cities in focus