Government & Public Sector

Göra mer med mindre

Beslutsfattare verkar i en snabbföränderlig värld. En förändrad demografi, urbanisering och klimatförändringar är bara några av de långsiktiga och systemiska trenderna som påverkar den politiska styrningen på 2000-talet. 

Med en stram ekonomi, en försvagad tillväxt och en hög arbetslöshet fortsätter arvet från finanskrisen att ha en betydelse över gränserna.

Med våra tjänster för den offentliga sektorn strävar vi efter att vara den samarbetspartner som kunder över hela världen väljer när det gäller att driva igenom förändringar. Vi förstår problemen i såväl stora som små länder, utvecklade länder som tillväxtländer, och kan erbjuda dig lösningar med bestående effekter.

Vi hjälper myndigheter att tackla en värld i förändring.
Kontakta oss

Lena Joelsson 
Branschansvarig
Offentlig verksamhet
+46 8 520 596 68
+46 70 318 96 68

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Kvalitetsutvärdering i primärvården efter vårdvalet
Kvalitetsutvärdering 

Med perspektiv från politiker, landstingstjänstemän och vårdgivare juni 2012.

Läs rapporten (pdf, 1mb)

 

Citizen Today: global employment trends

Citizen Today: Citizen Today: cities in focus

In our latest issue, we explore how different countries are responding to the problem of unemployment and the impact of the fiscal cliff.

Read past issues here.


Download our EY Citizen Today app for mobile devices.

Citizen Today: Citizen Today: cities in focus