Government & Public Sector

  • Share

Offentlig verksamhet Tax

Dagens osäkra värld kräver ett helhetsinriktat angreppssätt för att bygga en framgångsrik skattefunktion. Helhetsgreppet ger en stark redovisningsgrund och underlättar planering och tillväxt. Det hjälper dig att utveckla skattestrategier som är anpassade till din verksamhet. Det gör också att du kan möta dagens affärsmål samtidigt som du lägger grunden för morgondagens framgångar.

Till stöd för denna helhetssyn behöver du team som ger dig råd om planering, efterlevnad och rapportering samt upprätthåller fungerande relationer med skattemyndigheterna. Vi förser dig med tekniskt kunnande, praktisk erfarenhet och konsekventa metoder – oavsett var du befinner dig och vilken typ av skattetjänster du behöver. 

Våra tjänster omfattar följande:

  • Moms
  • Skatterådgivning

Kontakta oss

Lena Joelsson 
Branschansvarig
Offentlig verksamhet
+46 8 520 596 68
+46 70 318 96 68

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Sovereign debt and public finances today

Jim Turley speaks

Jim Turley, Chairman and Chief Executive Officer of EY, explains how governments' poor financial management has contributed to the sovereign debt crisis.

Stepping up development transformations Stepping up development transformations
A union of the public, private and not-for-profit sectors can help optimize development. Learn how in our fifth issue of Dynamics.

Government and Innovation 2012

Government and Innovation 2012

Watch videos from our May 8 conference in Brussels focused on a smarter and streamlined innovation policy in the EU.

Citizen Today: a time to work together

Citizen Today: a time to work together

As financial struggles continue, governments look at new ways to work together and deliver results - from the Canadian Government’s IT program to Switzerland’s trade promotions.

Read past issues here