Mining & Metals

  • Share

Gruv- och metallindustrin Tax

Vi stödjer våra kunder inom gruv- och metallindustrin med rådgivning kring skattereglerna som ständigt förändras. Det omfattar bland annat gruvskatter och royalties, internprissättning, gränsöverskridande skatteplanering, kontakter med skattemyndigheter och hjälp att utveckla effektiva skattestrukturer.

Kontakta oss

Ulf Borgcrantz 
Branschansvarig Gruv- och metallindustrin
+46 8 520 590 63
+46 70 318 90 63

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Petroleum workers

Video: Major risks for mining and metals companies

Thought Center Webcasts On-demand

Webcast on-demand: 1H 2012 M&A and Capital Raising trends

This webcast features highlights of the mergers, acquisitions and capital raising trends for 1H 2012