• Power transactions and trends | Q2 2015

  How can rapid transformation drive new trends for the power and utilities sector? We uncover answers in this edition of Power Transactions and Trends.

 • EY renewables index crowns new leader

  An increasingly diverse policy landscape prompts a major reshuffle in our latest Renewable Energy Country Attractiveness Index, while public-private partnerships enter the policy spotlight.

 • Reshaping the world’s energy markets

  Energy reform and unbundling is one of the most important challenges facing the power and utilities sector today.

 • Renewable Energy Country Attractiveness Index June 2015

  A more strategic mindset is needed to accelerate investment in energy storage, while empowering the Mediterranean is about more than just keeping the lights on.

 • Utilities Unbundled Issue 19

  Where will the P&U sector find the best new ideas and leadership to be fit for tomorrow?

 • Power & Utilities Capital Confidence Barometer

  Our 12th Capital Confidence Barometer saw deal intentions grow as focus shifted toward innovative acquisitions.

 • Plug in Customer

  Why do most utilities struggle to satisfy customers? We explore key lessons learned and how to chart a more effective path for the future.

 • Plug in Tax

  What impact is transformational change in the power and utilities (P&U) sector having on the tax landscape? We explore in the latest edition of Plug in.

 • Power transactions and trends, Q3 2014

  Deal value in the first nine months of 2014 has already equaled 2013’s full-year deal value. What will drive M&A as we move toward 2015?

Power & Utilities

Vi hjälper er att klara omvandlingen inom energibranschen

Världens energibolag står inför stora utmaningar.  Man måste förbättra sin miljöprestanda, hålla konsumenternas kostnader nere och behålla tillförlitligheten i systemen. Allt på samma gång. 

EY:s Global Power & Utilities Center hjälper dig. Våra 3 500 energi-experter hjälper dig att identifiera de rätta tillväxtsstrategierna för just ditt företag.

De viktigaste frågorna som energisektorn står inför är:


 • Omfördela produktionsmixen och förnya gamla nät

  Sektorn befinner sig under ständig press från politiskt håll att minska koldioxidutsläppen. Nu finns det en möjlighet att omfördela produktionsmixen helt under de kommande 30 åren. Men en omodern infrastruktur innebär att man måste fatta stora investeringsbeslut redan idag.

  I den allt överskuggande nödvändigheten av att trygga leveranssäkerheten står man inför följande utmaningar:

  • Besluta om bästa produktionsmix för olika marknader
  • Ta hänsyn till lagar och bestämmelser i olika länder
  • Finansiera förvärv av eller uppbyggnad av tillgångar som orsakar låga koldioxidutsläpp
  • Hantera riskerna med storskaliga byggnadsprojekt
  • Få kunderna att inse värdet av låga koldioxidutsläpp
 • Tillgång till kapital i åtstramningstider

  Strategisk kapitalfördelning och nya finansieringskällor är i dag en av de viktigaste frågorna. Det kommer att behövas massiva investeringar för att:

  • ersätta den befintliga produktionskapaciteten samtidigt som man tar hänsyn till miljömässiga faktorer
  • förnya och uppgradera en åldrande nätinfrastruktur
  • omvandla dagens nät till morgondagens smarta nät.

  Den globala finanskrisen har lett till att energibolagen måste stärka balansräkningarna. Detta har lett till betydande avvecklingsåtgärder i Europa och en konsolideringsvåg i Nordamerika. Branschen står inför omfattande kapitalkrävande processer. Kontakta oss

Sofie Mannerstråle
Partner, Power & Utilities
+46 70 318 98 69

Erika Miholich
Senior Manager, Power & Utilities
+46 72 584 44 56
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.